Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2008Do druku
UCHWAŁY NA 2008

Załączone pliki
uchwala47.docUchwała Nr XVI/47/08 z dnia 19 luty2008 roku (uchwala47.doc - 57.856 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:52:10 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy ŁUBNICE na 2008 rok
uchwala48.docUchwała Nr XVI/48/08 z dnia 19 luty2008 roku (uchwala48.doc - 82.432 KB)
Data publikacji: 2008-03-11 07:48:46 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
uchwala49.docUchwała Nr XVI/49/08 z dnia 19 luty2008 roku (uchwala49.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2008-03-11 07:49:36 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/45/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
uchwala50.docUchwała Nr XVI/50/08 z dnia 19 luty2008 roku (uchwala50.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2008-03-11 07:50:38 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/46/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat za wywóz stałych odpadów komunalnych
uchwala51.docUchwała Nr XVI/51/08 z dnia 19 luty2008 roku (uchwala51.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2008-03-11 08:03:02 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubnice na 2008 rok
zalacznikuchwala51.docZałącznik do uchwały Nr XVI//51/08 z dnia 19 lutego 2008 roku (zalacznikuchwala51.doc - 38.4 KB)
Data publikacji: 2008-03-11 08:04:54 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik do uchwały Nr XVI//51/08 z dnia 19 lutego 2008 roku
uchwala52.docUchwała Nr XVI/52/08 z dnia 19 luty2008 roku (uchwala52.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2008-03-11 08:05:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia diet radnych Rady Gminy Łubnice
uchwala53.docUchwała Nr XVI/53/08 z dnia 19 luty2008 roku (uchwala53.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2008-03-11 08:06:54 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów
uchwala54.docUchwała Nr XVI/54/08 z dnia 19 luty2008 roku (uchwala54.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2008-03-11 08:07:44 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łubnice
uchwala55.docUchwała Nr XVI/55/08 z dnia 19 luty2008 roku (uchwala55.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2008-03-11 08:08:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych przyjmowanych do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach.
uchwala56.docUchwała Nr XVII/56/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 26 marca 2008 r. (uchwala56.doc - 37.888 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:02:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
uchwala57.docUchwała Nr XVII/57/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 marca 2008 roku (uchwala57.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:03:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
uchwala58.docUCHWAŁA NR XVIII/58/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 15 kwietnia 2008 roku (uchwala58.doc - 290.304 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:12:14 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok
uchwala59.docUchwała Nr XVIII/59/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 15 kwietnia 2008 roku (uchwala59.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:13:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy
uchwala60.docUCHWAŁA Nr XVIII/60/08 Rada Gminy Łubnice z dnia 15 kwietnia 2008 roku (uchwala60.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:14:26 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Łubnice do (tworzonego) Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania pn.,, Dorzecze Wisły ”; 2. udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu- Lokalna Grupa Działania pn.,, Dorzecze Wisły”.
uchwala61.docUchwała Nr XVIII/61/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 15 kwietnia 2008 roku (uchwala61.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:15:15 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 - 2012
uchwala61zalacznik.docZałącznik do Uchwały Nr XVIII/61/08 Rady Gminy w Łubnicach (uchwala61zalacznik.doc - 70.656 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:16:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
uchwala62.docUchwała Nr XIX/62/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku (uchwala62.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:17:09 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
uchwala62zalacznik.docZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/62/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku (uchwala62zalacznik.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:17:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/62/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku
uchwala63.docUchwała Nr XIX/63/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku. (uchwala63.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:18:44 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
uchwala63zalacznik.docZałącznik nr 1 – pomoc finansowa do uchwały Rady Gminy Nr XIX/63/08 z dnia 30 c (uchwala63zalacznik.doc - 48.64 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:19:43 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 – pomoc finansowa do uchwały Rady Gminy Nr XIX/63/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku.
uchwala64.docUchwała Nr XIX/64/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku (uchwala64.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:20:33 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwał w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy
uchwala65.docUchwała Nr XIX/65/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku (uchwala65.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:21:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/48/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
uchwala66.docUchwała Nr XIX/66/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku (uchwala66.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:24:22 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
uchwala67.docUCHWAŁA Nr XIX/67/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku (uchwala67.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:25:09 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
uchwala68.docU C H W A Ł A Nr XIX/68/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku (uchwala68.doc - 33.28 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:25:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia statutów sołectw.
uchwala68zalacznik.rarZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/68/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku (uchwala68zalacznik.rar - 281.106 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:27:00 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/68/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku Statut Sołectw
uchwala69.docUC H W A Ł A Nr XX/69/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 18 lipca 2008 roku (uchwala69.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:28:31 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta
uchwala70.docUchwała Nr XX/70/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 lipca 2008 roku (uchwala70.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:29:25 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kultury w Łubnicach
uchwala71.docUchwała Nr XX/71/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 lipca 2008 roku (uchwala71.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:30:20 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury w Łubnicach, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/91/2000 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 23 listopada 2000 r.
uchwala72.docUchwała Nr XX/72/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 lipca 2008 roku (uchwala72.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2009-02-26 18:31:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wynajmu nieruchomości.
uchwala73.JPGUchwała Nr XX/73/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 lipca 2008 roku (uchwala73.JPG - 516.532 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:20:12 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
uchwala74.JPGUchwała Nr XXI/74/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 sierpnia 2008 roku (uchwala74.JPG - 514.87 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:22:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
uchwala75.docUchwała Nr XXII/75/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2008 roku (uchwala75.doc - 29.696 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:23:28 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
uchwala76.docUchwała Nr XXII/76/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2008 roku (uchwala76.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:24:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
uchwala77.doc Uchwała Nr XXIII/77/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2008 roku (uchwala77.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:25:17 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
uchwala78.JPGUchwała Nr XXIII/78/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 pażdziernika 2008 roku (uchwala78.JPG - 165.201 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:37:31 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej
uchwala79.JPGUchwała Nr XXIII/79/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 pażdziernika 2008 roku (uchwala79.JPG - 205.822 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:41:03 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż jednolokalowego budynku wraz z działką gruntu, oraz udzielenia bonifikaty od ceny
uchwala80.JPGUchwała Nr XXIII/80/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 pażdziernika 2008 roku (uchwala80.JPG - 166.237 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:43:46 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zakupu nieruchomości gruntowej
uchwala81.docUchwała Nr XXIV/81/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 listopada 2008 roku (uchwala81.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:44:33 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
uchwala82.JPGUchwała Nr XXIV/82/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 listopada 2008 roku (uchwala82.JPG - 203.765 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:49:47 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych o nr 001944 T Borki oraz nr 001988 T Borki Grabowa o dł. 2.775 mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
uchwala83.JPGUchwała Nr XXIV/83/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 listopada 2008 roku (uchwala83.JPG - 182.444 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:54:03 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w prawie: zabezpieczenia środków finansowych na zadania inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Beszowa w m. Beszowa dł. 1,8 km"
uchwala84.docUchwała Nr XXV/84/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 1 grudnia 2008 roku (uchwala84.doc - 61.44 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:54:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
uchwala85.docUchwała Nr XXV/85/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 1 grudnia 2008 roku (uchwala85.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 10:57:25 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie : rozdysponowania rezerwy budżetowej.
uchwala86.JPGUchwała Nr XXV/86/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 1 grudnia 2008 roku (uchwala86.JPG - 222.56 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 11:00:53 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolengo na 2009 rok.
uchwala87.JPGUchwała Nr XXV/87/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 1 grudnia 2008 roku (uchwala87.JPG - 274.332 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 11:05:31 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przejęcia od Powiatu Staszowskiego do wykonania zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi dotyczące wspólnego projektu inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec położonej na terenie Gminy Łubnice długość 8,6 km
uchwala88.docUchwała Nr XXVI/88/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 grudnia 2008 roku (uchwala88.doc - 78.848 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 11:07:54 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
uchwala89.JPGUchwała Nr XXVI/89/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 grudnia 2008 roku (uchwala89.JPG - 207.369 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 11:10:33 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej
uchwala90.JPGUchwała Nr XXVI/90/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 grudnia 2008 roku (uchwala90.JPG - 217.429 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 11:12:55 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielanego członkowi ochotniczej straży pożarnej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2447
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2008-03-06 10:50:38
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl