Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2007Do druku
UCHWAŁY NA 2007

Załączone pliki
uchwala15.docU C H W A Ł A Nr IV/15/07z dnia 18 stycznia 2007 roku (uchwala15.doc - 60.416 KB)
Data publikacji: 2007-02-08 10:44:14 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
uchwala16.docUCHWAŁA Nr IV/16/07 z dnia 18 stycznia 2007 roku (uchwala16.doc - 55.296 KB)
Data publikacji: 2007-02-08 10:45:05 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
uchwala17.docU C H W A Ł A Nr IV/17/07 z dnia 18 stycznia 2007 roku (uchwala17.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2007-02-08 10:45:49 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia diet radnych Rady Gminy Łubnice
uchwala18.docU C H W A Ł A Nr IV/18/07 z dnia 18 stycznia 2007 roku (uchwala18.doc - 23.04 KB)
Data publikacji: 2007-02-08 10:46:32 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Łubnice
uchwala19.docU C H W A Ł A Nr IV/19/07 z dnia 18 stycznia 2007 roku (uchwala19.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2007-02-08 10:47:30 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów
uchwala20.docUC H W A Ł A Nr IV/20/07 z dnia 18 stycznia 2007 roku (uchwala20.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2007-02-08 10:48:39 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wynagrodzenia Wójta
uchwala21.docUchwała Nr V/21/07 z dnia 14 marca 2007 r. (uchwala21.doc - 38.912 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:16:48 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2007 rok
uchwala22.docU C H W A Ł A Nr V/22/07 z dnia 14 marca 2007 roku (uchwala22.doc - 41.984 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:17:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
uchwala23.docUCHWAŁA Nr V/23/07 z dnia 14 marca 2007 roku (uchwala23.doc - 92.672 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:19:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
uchwala24.docUCHWAŁA Nr V/24/07 z dnia 14 marca 2007 roku (uchwala24.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:19:53 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Słupcu
uchwala25.docUCHWAŁA Nr V/25/07 z dnia 14 marca 2007 roku (uchwala25.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:20:40 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w Łubnicach
uchwala26.docUCHWAŁA NR VI/26/07 z dnia 16 kwietnia 2007 roku (uchwala26.doc - 56.32 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:21:37 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok
uchwala27.docUchwała Nr VI/27/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. (uchwala27.doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:23:38 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie : zmiany uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2007 roku dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
uchwala28.docUCHWAŁA Nr VI/28/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. (uchwala28.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:24:34 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łubnice.
zaluchwala28.docZałącznik do UCHWAŁY Nr VI/28/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. (zaluchwala28.doc - 55.296 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:28:29 Redaktor: Leszek Broda
uchwala29.docU C H W A Ł A Nr VI/29/07 z dnia 16 kwietnia 2007 roku (uchwala29.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:29:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta
uchwala30.docUCHWAŁA NR VI/30/07 z dnia 16 kwietnia 2007 roku (uchwala30.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2007-04-24 10:30:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
uchwala31.docUchwała Nr VII/31/07 z dnia 18 maja 2007 roku (uchwala31.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2007-05-31 12:59:44 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zabezpieczenia środków na inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
uchwala32.docUchwała Nr VII/32/07 z dnia 18 maja 2007 roku (uchwala32.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2007-05-31 13:00:31 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
uchwala33.docUchwała Nr VIII/33/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku (uchwala33.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2007-08-09 09:29:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
uchwala34.docUCHWAŁA NR VIII/34/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku (uchwala34.doc - 31.744 KB)
Data publikacji: 2007-08-09 09:31:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Związku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą “Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy oraz w sprawie objęcia przez Gminę Łubnice udziałów w kapitale zakładowym spółki i wyrażenia zgody na pokrycie udziałów gotówką.
zaluch34.docZałącznik do Uchwały 34 (zaluch34.doc - 87.04 KB)
Data publikacji: 2007-08-09 09:32:13 Redaktor: Leszek Broda
uchwala35.docUchwała Nr IX/35/07 z dnia 9 lipca 2007 roku (uchwala35.doc - 25.088 KB)
Data publikacji: 2007-08-09 09:33:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
uchwala36.docUchwała Nr X/36/07 z dnia 10 sierpnia 2007 roku (uchwala36.doc - 43.52 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:05:49 Redaktor: Leszek Broda
Opis: W sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy.
uchwala37.docUchwała Nr XI/37/07 z dnia 18 sierpnia 2007 roku (uchwala37.doc - 31.744 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:11:37 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
uchwala38.docUchwała Nr XII/38/07 z dnia 30 pażdziernika 2007 roku (uchwala38.doc - 47.104 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:13:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
uchwala39.docUchwała Nr XIII/39/07 z dnia 30 pażdziernika 2007 roku (uchwala39.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:40:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
uchwala40.docUchwała Nr XIV/40/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku (uchwala40.doc - 50.176 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:42:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
uchwala41.docUchwała Nr XIV/41/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku (uchwala41.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:43:36 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
uchwala42.docUchwała Nr XIV/42/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku (uchwala42.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:44:18 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwala43.docUchwała Nr XIV/43/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku (uchwala43.doc - 99.328 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:45:16 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych
uchwala44.docUchwała Nr XV/44/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku (uchwala44.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:46:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok
uchwala45.rtfUchwała Nr XV/45/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku (uchwala45.rtf - 81.436 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:47:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
uchwala46.docUchwała Nr XV/46/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku (uchwala46.doc - 23.04 KB)
Data publikacji: 2008-03-06 10:48:10 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia górnych stawek opłat za wywóz stałych odpadów komunalnych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2539
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2007-02-08 10:42:45
Opublikował: Leszek Broda, data publikacji: 2008-09-02 08:26:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl