Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2014 ROKDo druku
UCHWAŁY NA 2014 ROK

Załączone pliki
uchwala136.pdfUchwała Nr XLI/136/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 r. (uchwala136.pdf - 139.854 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 08:32:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Uchwała Nr XLI/136/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 r.
uchwala137.pdfUchwała nr XLI/137/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku (uchwala137.pdf - 157.151 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:52:55 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2014-2017
zal1uch137.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/137/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 r. (zal1uch137.pdf - 284.865 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:54:00 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/137/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 r.
zal4uch137.pdfZałącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/137/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku (zal4uch137.pdf - 69.978 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:54:31 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/137/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku
uchwala138.pdfUchwała Nr XLI/138/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku (uchwala138.pdf - 330.784 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:55:09 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
uchwala139.pdfUCHWAŁA NR XLI/139/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 stycznia 2014 r. (uchwala139.pdf - 95.666 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:55:48 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
uchwala140.pdfUCHWAŁA NR XLI/140/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 stycznia 2014 r. (uchwala140.pdf - 275.256 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:56:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
uchwala141.pdfUCHWAŁA NR XLI/141/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 stycznia 2014 r. (uchwala141.pdf - 192.22 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:56:58 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
uchwala142.pdfUchwała XLII/142/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku (uchwala142.pdf - 76.038 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:57:34 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
uchwala143.pdfUCHWAŁA NR XLII/143/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 18 marca 2014 r. (uchwala143.pdf - 983.066 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:58:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
uchwala144.pdfUchwała Nr XLII/144/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku (uchwala144.pdf - 143.501 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:59:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2017.
zal1uch144.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/144/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku. (zal1uch144.pdf - 304.4 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:59:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/144/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku.
zal2uch144.pdfZałącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/144/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku (zal2uch144.pdf - 70.42 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 10:00:26 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/144/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku
uchwala145.pdfUchwała Nr XLII/145/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku (uchwala145.pdf - 127.775 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 10:01:10 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
uchwala146.pdfUchwała Nr XLII/146/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku (uchwala146.pdf - 85.801 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 10:01:50 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego
uchwala147.pdfU C H W A Ł A Nr XLII/147/14 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 18 marca 2014 roku (uchwala147.pdf - 574.678 KB)
Data publikacji: 2014-08-04 12:32:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łubnice na lata 2014-2020
uchwala148.pdfUCHWAŁA NR XLIII/148/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 kwietnia 2014 r. (uchwala148.pdf - 416.781 KB)
Data publikacji: 2014-08-04 12:32:58 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
uchwala149.pdfUCHWAŁA NR XLV/158/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 4 lipca 2014 r. (uchwala149.pdf - 96.625 KB)
Data publikacji: 2014-08-04 12:33:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2014 roku
zal1uch149.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/149/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2014 roku. (zal1uch149.pdf - 304.763 KB)
Data publikacji: 2014-08-04 12:34:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/149/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
uchwala150.pdfUCHWAŁA NR XLIII/150/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 kwietnia 2014 r. (uchwala150.pdf - 133.165 KB)
Data publikacji: 2014-08-04 13:00:15 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2014 roku
zal1uch150.pdfZałącznik do uchwały Nr XLIII/150/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2014 roku (zal1uch150.pdf - 116.894 KB)
Data publikacji: 2014-08-04 13:00:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik do uchwały Nr XLIII/150/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2014 roku
uchwala151a.pdfUCHWAŁA NR XLIV/151/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 maja 2014 roku (uchwala151a.pdf - 226.658 KB)
Data publikacji: 2014-08-04 13:07:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2013 rok.
uchwala152a.pdfUCHWAŁA NR XLIV/152/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 maja 2014 roku (uchwala152a.pdf - 288.813 KB)
Data publikacji: 2014-08-07 10:00:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
uchwala153a.pdfUCHWAŁA NR XLIV/153/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 maja 2014 r. (uchwala153a.pdf - 244.143 KB)
Data publikacji: 2014-08-07 10:04:36 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2014 rok
uchwala154a.pdfUchwała Nr XLIV/154/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 maja 2014 roku (uchwala154a.pdf - 143.233 KB)
Data publikacji: 2014-08-07 10:06:15 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2017.
zal1uch154.pdfZałącznik nr1 do Uchwały NR XLIV/154/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 maja 2014 roku (zal1uch154.pdf - 305.123 KB)
Data publikacji: 2014-08-07 10:07:12 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr1 do Uchwały NR XLIV/154/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 maja 2014 roku
uchwala155a.pdfUCHWAŁA NR XLV/155/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 4 lipca 2014 r. (uchwala155a.pdf - 171.935 KB)
Data publikacji: 2014-08-07 10:08:50 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Orzelec Duży na lata 2014-2021
uchwala156a.pdfUCHWAŁA NR XLV/156/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 4 lipca 2014 r. (uchwala156a.pdf - 247.336 KB)
Data publikacji: 2014-08-07 10:09:29 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
uchwala157a.pdfUchwała Nr XLV/157//14 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 lipca 2014 roku (uchwala157a.pdf - 143.982 KB)
Data publikacji: 2014-08-07 10:10:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2017.
zal1uch157.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały NR XLV/157/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 lipca 2014 roku (zal1uch157.pdf - 304.797 KB)
Data publikacji: 2014-08-07 10:10:46 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 do Uchwały NR XLV/157/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 lipca 2014 roku
uchwala158a.pdfUchwała Nr XLV/158/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 lipca 2014 roku (uchwala158a.pdf - 283.771 KB)
Data publikacji: 2014-10-13 12:48:10 Redaktor: Leszek Broda
uchwala159a.pdfUchwała Nr XLVI/159/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku (uchwala159a.pdf - 228.238 KB)
Data publikacji: 2014-10-13 13:14:25 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Uchwała Nr XLVI/159/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku
uchwala160a.pdfUchwała Nr XLVI/160/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku (uchwala160a.pdf - 1703.244 KB)
Data publikacji: 2014-10-13 13:16:47 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Uchwała Nr XLVI/160/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku
uchwala161a.pdfUchwała Nr XLVI/161/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku (uchwala161a.pdf - 226.055 KB)
Data publikacji: 2014-10-13 13:18:04 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Uchwała Nr XLVI/161/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku
uchwala162a.pdfUchwała Nr XLVI/162/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku (uchwala162a.pdf - 1133.367 KB)
Data publikacji: 2014-10-13 13:23:34 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Uchwała Nr XLVI/162/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku
uchwala163a.pdfUCHWAŁA NR XLVII/163/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 września 2014 r. (uchwala163a.pdf - 1004.857 KB)
Data publikacji: 2014-10-13 13:24:36 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
uchwala164a.pdfUchwała Nr XLVII/164//14 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 września 2014 roku (uchwala164a.pdf - 147.327 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 08:51:59 Redaktor: Leszek Broda
zal1uchwala164.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały XLVII/164/14 z dnia 29 września 2014 r. (zal1uchwala164.pdf - 88.09 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 08:52:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 do Uchwały XLVII/164/14 z dnia 29 września 2014 r.
zal2uchwala164.pdfZałącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/164/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 września 2014 r. (zal2uchwala164.pdf - 70.658 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 08:53:49 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/164/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 września 2014 r.
uchwala165a.pdfUchwała Nr XLVII/165/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 września 2014 roku (uchwala165a.pdf - 365.372 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:00:16 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów
zal1uchwala166a.pdfUchwała Nr XLVII/166/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 pażdziernika 2014 roku (zal1uchwala166a.pdf - 604.817 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:05:55 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
zal1uchwala167.pdfUchwała Nr XLVIII/167/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2014 roku (zal1uchwala167.pdf - 88.248 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:06:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2017.
zal1uchwala167a.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały XLVIII/167/14 z dnia 27 października 2014 r. (zal1uchwala167a.pdf - 88.248 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:07:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 do Uchwały XLVIII/167/14 z dnia 27 października 2014 r.
zal2uchwala167.pdfZałącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/167/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2014 r. (zal2uchwala167.pdf - 70.652 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:08:40 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/167/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2014 r.
uchwala168a.pdfUCHWAŁA NR XLIX/168/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 20 listopada 2014 r. (uchwala168a.pdf - 251.066 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:25:17 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
uchwala169a.pdfUchwała Nr XLIX/169/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 listopada 2014 roku (uchwala169a.pdf - 145.554 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:26:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2017.
zal1uchwala169.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały XLIX/169/14 z dnia 20 listopada 2014 r. (zal1uchwala169.pdf - 87.759 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:29:32 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 do Uchwały XLIX/169/14 z dnia 20 listopada 2014 r.
uchwala12015.pdfUCHWAŁA Nr I/1/14 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku (uchwala12015.pdf - 129.742 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:42:26 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Gminy
uchwala22015.pdfUCHWAŁA Nr I/2/14 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku (uchwala22015.pdf - 206.808 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 09:45:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy
uchwala32015.pdfUCHWAŁA Nr II/3/14 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 8 grudnia 2014 roku (uchwala32015.pdf - 122.612 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 10:22:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
uchwala42015.pdfUCHWAŁA Nr II/4/14 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 8 grudnia 2014 roku (uchwala42015.pdf - 123.305 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 10:22:50 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa
uchwala52015.pdfUCHWAŁA NR II/5/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 8 grudnia 2014 r. (uchwala52015.pdf - 90.74 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 10:47:20 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
uchwala62015.pdfUCHWAŁA NR III/6/14 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 grudnia 2014 r. (uchwala62015.pdf - 379.261 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 11:35:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
uchwala72015.pdfUchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2014 roku (uchwala72015.pdf - 143.097 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 11:38:53 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2017.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 754
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2014-02-24 08:32:21
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl