Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2005Do druku
UCHWAŁY NA 2005

Załączone pliki
uchwalanrxxxi9405.docUchwała Nr XXI/94/05 z 21 stycznia 2005 r (uchwalanrxxxi9405.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2005-04-19 10:35:15 Redaktor: Leszek Broda
Opis: zmiany uchwały nr XX/90/04 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2005 r.
uchwalanrxx9505.docUchwała Nr XX/95/05 z dnia (uchwalanrxx9505.doc - 86.016 KB)
Data publikacji: 2005-04-19 12:39:46 Redaktor: Leszek Broda
Opis: uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2005 rok
zalaczniknr1uchxx9505.docZałącznik nr.2 do uchwały Nr XX/95/05 z dnia 28 luty 2005 (zalaczniknr1uchxx9505.doc - 52.736 KB)
Data publikacji: 2005-04-19 12:40:57 Redaktor: Leszek Broda
uchwalanrxxii9605.docUchwała Nr XXII/96/05 z dnia 28 lutego 2005 r (uchwalanrxxii9605.doc - 47.104 KB)
Data publikacji: 2005-04-19 12:42:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
uchwalanrxxii9705.docUchwała Nr XXII/97/05 z dnia 28 lutego 2005 r (uchwalanrxxii9705.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2005-04-19 12:43:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb ich pobierania.
uchwalanrXXII10005.docUchwała Nr XXIII/100/05 (uchwalanrXXII10005.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2005-04-19 12:44:24 Redaktor: Leszek Broda
Opis: wynagrodzenia Wójta
uchwalanrXXIII9805.docUchwałą Nr XXIII/98/05 (uchwalanrXXIII9805.doc - 54.784 KB)
Data publikacji: 2005-04-19 12:45:29 Redaktor: Leszek Broda
Opis: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice.
uchwalanrXXIII9905.docUchwała Nr XXIII/99/05 z dnia 31.03.2005 r (uchwalanrXXIII9905.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2005-04-19 12:46:40 Redaktor: Leszek Broda
Opis: zmian w budżecie gminy na 2005 r.
uchwalanrXXIV10105.docUchwała Nr XXIV/101/05 z dnia 29 kwietnia 2005 (uchwalanrXXIV10105.doc - 183.808 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 08:56:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok
uchwalanr XXIV.docUchwała Nr XXIV/102/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r (uchwalanr XXIV.doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 08:57:47 Redaktor: Leszek Broda
Opis: użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.
uchwala103.docUchwała Nr XXV/103/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. (uchwala103.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2005-07-26 09:11:04 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
uchwala104.docUchwała Nr XXV/104/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. (uchwala104.doc - 20.992 KB)
Data publikacji: 2005-07-26 09:12:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
uchwala105.docUchwała Nr XXV/105/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. (uchwala105.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2005-07-26 09:13:36 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gacach Słupieckich
uchwala106.docUchwała Nr XXVI/106/05 z dnia 15 lipca 2005 (uchwala106.doc - 25.088 KB)
Data publikacji: 2005-07-26 09:17:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.
uchwala107.docUchwała Nr XXVI/107/05 z dnia 15 lipca 2005 r. (uchwala107.doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2005-07-26 09:18:47 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zasad przyznawania świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku w ramach zadań własnych gminy
uchwala108.docUchwała Nr XXVI/108/05 z dnia 15 lipca 2005 r. (uchwala108.doc - 20.992 KB)
Data publikacji: 2005-07-26 09:20:00 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej
uchwala109.docUchwała Nr XXVI/109/05 z dnia 15 lipca 2005 r. (uchwala109.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2005-07-26 09:21:08 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Zofiówce
uchwala110.docUchwała Nr XXVI/110/05 z dnia 15 lipca 2005 r. (uchwala110.doc - 23.04 KB)
Data publikacji: 2005-07-26 09:21:55 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie gminy Łubnice
uchwala111.docUchwała Nr XXVII/111/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r (uchwala111.doc - 20.48 KB)
Data publikacji: 2005-09-06 12:35:30 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/104/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku
uchwala112.docUchwała Nr XXVII/112/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r (uchwala112.doc - 20.48 KB)
Data publikacji: 2005-09-06 12:37:03 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/105/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku
uchwala113.docUchwała Nr XXVII/113/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r (uchwala113.doc - 44.032 KB)
Data publikacji: 2005-09-06 12:38:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.
uchwala114.docUchwała Nr XXVII/114/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r (uchwala114.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2005-09-06 12:38:59 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
uchwala115.docUchwała Nr XXVII/115/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r (uchwala115.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2005-09-06 12:39:49 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gacach Słupieckich
uchwalanrXXVIII116.docUchwała Nr XXVIII/116/05 z dnia 5 grudnia 2005 r (uchwalanrXXVIII116.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2005-12-08 13:21:48 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.
uchwalanrXXVIII117.docUchwała Nr XXVIII/117/05 z dnia 5 grudnia 2005 r (uchwalanrXXVIII117.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2005-12-08 13:22:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2006 rok.
uchwalanrXXVIII118.docUchwała Nr XXVIII/118/05 z dnia 5 grudnia 2005 r (uchwalanrXXVIII118.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2005-12-08 13:23:44 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwalaNrXXVIII119.docUchwała Nr XXVIII/119/05 z dnia 5 grudnia 2005 r (uchwalaNrXXVIII119.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2005-12-08 13:24:33 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
uchwalaNrXXVIII120.docUchwała Nr XXVIII/120/05 z dnia 5 grudnia 2005 r (uchwalaNrXXVIII120.doc - 95.232 KB)
Data publikacji: 2005-12-08 13:25:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2928
Utworzył: Tomasz Wojtyś, data utworzenia: 2005-01-27 09:13:55
Opublikował: Tomasz Wojtyś, data publikacji: 2005-01-28 10:48:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl