Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2009Do druku
UCHWAŁY NA 2009 rok

Załączone pliki
uchwala91.docUchwała Nr XXVII/91/09 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 15 stycznia 2009 roku (uchwala91.doc - 49.152 KB)
Data publikacji: 2010-01-06 11:20:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy ŁUBNICE na 2009 rok
uchwala92.JPGUchwała Nr XXVIII/92/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 roku (uchwala92.JPG - 167.541 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 17:42:55 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubnice na lata 2009-2016.
uchwala93.docUchwała Nr XXVIII/93/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 roku (uchwala93.doc - 37.888 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 17:43:40 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
uchwala94.docUchwała Nr XXVIII/94/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 r. (uchwala94.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 17:44:28 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
uchwala95.JPGUchwała Nr XXVIII/95/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 r. (uchwala95.JPG - 212.422 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 17:46:18 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
uchwala96.JPGUchwała Nr XXVIII/96/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 r. (uchwala96.JPG - 213.789 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 17:50:17 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż jednolokalowego budynku wraz z działką gruntu oraz udzielenia bonifikaty od ceny
uchwala97.exeUchwała Nr XXVIII/97/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 r. (uchwala97.exe - 3372.538 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 17:54:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubnice na 2009 rok
uchwala98.JPGUchwała Nr XXVIII/98/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 r. (uchwala98.JPG - 248.585 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 17:58:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przekazania zadań dotyczących działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych
uchwala99.JPGUchwała Nr XXVIII/99/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 r. (uchwala99.JPG - 184.674 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 18:00:16 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych przez wyłączenie ich z użytkowania
uchwala100.JPGUchwała Nr XXVIII/100/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 r. (uchwala100.JPG - 184.362 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 18:02:09 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zaliczenia dróg do dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych
uchwala101.JPGUchwała Nr XXVIII/101/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 r. (uchwala101.JPG - 210.153 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 18:04:01 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
uchwala102.docUchwała Nr XXVIII/102/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009 r. (uchwala102.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 18:05:04 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów
uch103.docUCHWAŁA NR XXIX/103/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (uch103.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 18:06:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
104.docUCHWAŁA NR XXIX/104/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (104.doc - 55.808 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 18:10:03 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
105.pdfUCHWAŁA NR XXIX/105/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (105.pdf - 74.537 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:31:59 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
106.JPGUCHWAŁA NR XXIX/106/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (106.JPG - 175.363 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:35:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubnice na 2009 rok
107.docUchwała Nr XXIX/107/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (107.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:36:12 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
108.docUchwała Nr XXIX/108/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (108.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:36:46 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
109.docUchwała Nr XXIX/109/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (109.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:37:36 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
110.docUchwała Nr XXIX/110/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (110.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:38:25 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
111.docUchwała Nr XXIX/111/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (111.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:39:01 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
112.docUchwała Nr XXIX/112/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (112.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:39:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
113.docUchwała Nr XXIX/113/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (113.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:40:18 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
114.docUchwała Nr XXIX/114/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (114.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:40:50 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
115.docUchwała Nr XXIX/115/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (115.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:41:34 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
116.docUchwała Nr XXIX/116/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (116.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:42:12 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
117.docUchwała Nr XXIX/117/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (117.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:43:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
118.JPGUCHWAŁA NR XXIX/118/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku (118.JPG - 248.324 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:45:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łubnice
119.docUchwała Nr XXX/119/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 maja 2009 r. (119.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:46:49 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
120.docU C H W A Ł A Nr XXX/120/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 maja 2009 roku (120.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:48:24 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta
121.docUchwała Nr XXX/121/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 maja 2009 roku (121.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:49:09 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
122.docUchwała Nr XXXI/122/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 5 czerwca 2009 roku (122.doc - 47.104 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:50:16 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
123.docUchwała Nr XXXI/123/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 5 czerwca 2009 roku (123.doc - 31.744 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:50:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
124.docUchwała Nr XXXII/124/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2009 roku (124.doc - 52.224 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:52:02 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
125.docUchwała Nr XXXII/125/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2009 roku (125.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:52:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/122/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 5 czerwca 2009 roku dotyczącej procedury uchwalania budżetu, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
akt 126.pdfUchwała Nr XXXIII/126/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009 r. (akt 126.pdf - 55.636 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:54:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
zal126.xlsZałacznik nr 1 do Uchwały Nr. XXXIII/126/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009 r. (zal126.xls - 24.576 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:54:43 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załacznik nr 1 do Uchwały Nr. XXXIII/126/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009 r.
akt 127.pdfUchwała Nr XXXIII/127/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009 r. (akt 127.pdf - 54.924 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 20:55:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
128.docUchwała Nr XXXIII/128/09 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 25 sierpnia 2009 roku (128.doc - 1854.464 KB)
Data publikacji: 2010-01-14 13:03:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/45/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice.
129.docUchwała Nr XXXIII/129/09 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 25 sierpnia 2009 roku (129.doc - 1034.24 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 09:31:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
130.docUchwała Nr XXXIV/130/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 września 2009 roku (130.doc - 56.32 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 09:33:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
131.docU C H W A Ł A Nr XXXIV/131/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 września 2009 roku (131.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 09:34:15 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej o nr 001949T Orzelec Duży przez wieś w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
132.docU C H W A Ł A Nr XXXIV/132/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 września 2009 roku (132.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 09:35:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice-Budziska od km 0+00 do km 1+245
133.docU C H W A Ł A Nr XXXIV/133/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 września 2009 roku (133.doc - 276.48 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 09:44:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/96/09
134.exeU C H W A Ł A Nr XXXV/134/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 listopada 2009 roku (134.exe - 4199.46 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 09:54:26 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Łubnice na lata 2007-2015"
135.docUchwała Nr XXXV/135/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 listopada 2009 roku (135.doc - 59.904 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 09:55:14 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
136.docUC H W A Ł A Nr XXXV/136/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 listopada 2009 roku (136.doc - 40.448 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 09:55:54 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego gminy Łubnice
137.docU C H W A Ł A Nr XXXVI/137/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009 roku (137.doc - 371.712 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 09:59:25 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do oliczenia podatku rolnego na 2010 rok
138.docUchwała Nr XXXVI/138/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009 roku (138.doc - 77.312 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 10:00:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
139.docUchwała Nr XXXVI/139/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009 r. (139.doc - 29.696 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 10:00:53 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
140.JPGUchwała Nr XXXVI/140/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009 r. (140.JPG - 576.567 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 10:05:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyrażenia zgody sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz udzielenia bonifikaty od ceny
141.docUchwała Nr. XXXVI/141/09 Rady Gminy Łubnice z dnia. 2 grudnia 2009 roku (141.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:25:32 Redaktor: Leszek Broda
Opis: W sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej.
142.docUchwała XXXVII/142/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009 roku (142.doc - 91.136 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:26:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
143.docUchwała XXXVII/143/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009 roku (143.doc - 340.992 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:28:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: W sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
144.docUchwała Nr XXXVII/144/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009 roku (144.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:29:43 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
145.docUchwała Nr XXXVII/145/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009 roku (145.doc - 40.96 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:30:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.
146.doc Uchwała Nr XXXVII/146/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009 roku (146.doc - 29.696 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:31:28 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1668
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2010-01-06 11:14:19
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl