Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2010 Do druku
UCHWAŁY NA 2010

Załączone pliki
147.docUchwała Nr XXXVIII/147/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 stycznia 2010 roku (147.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:38:38 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: szczegółowości uchwalania budżetu Gminy Łubnice.
148.docUchwała Nr XXXVIII/148/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 stycznia 2010 roku (148.doc - 49.664 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:39:46 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2010 rok
zal.148.xlsZałącznik do Uchwały Nr 148 (zal.148.xls - 225.28 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:40:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik do Uchwały Nr 148
149.docUchwała Nr XXXVIII/149/2010 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 stycznia 2010 roku (149.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2010-03-01 12:41:43 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
uchwala151.pdfUCHWAŁA NR XXXIX/151/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 31 marca 2010 r. (uchwala151.pdf - 230.768 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 19:03:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
zalacznikuchwala151.xlsZałącznik do Uchwały Nr XXXIX/151/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2010 r. (zalacznikuchwala151.xls - 35.84 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 19:04:37 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/151/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2010 r.
uchwala152.pdfUchwała Nr XXXIX/152/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2010 roku (uchwala152.pdf - 232.993 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 19:07:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubnice na 2010 rok
uchwala153.pdfUCHWAŁA NR XXXIX/153/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 31 marca 2010 r. (uchwala153.pdf - 201.38 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 19:09:39 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
uchwala154.pdfUCHWAŁA NR XL/154/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 kwietnia 2010 r. (uchwala154.pdf - 81.207 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 19:12:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok
zalacznik154.docZałącznik Nr 1 Uchwała 154 (zalacznik154.doc - 267.776 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 19:14:20 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 Uchwała 154
Zalacznik2uchwala154.docZałącznik Nr 2 Uchwała 154 (Zalacznik2uchwala154.doc - 130.56 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 19:14:39 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 Uchwała 154
uchwala155.pdfUCHWAŁA NR XL/155/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 kwietnia 2010 r. (uchwala155.pdf - 60.407 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 19:15:43 Redaktor: Leszek Broda
Opis: UCHWAŁA NR XL/155/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 kwietnia 2010 r.
uchwala156.pdfUchwała Nr XL/156/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 kwietnia 2010 roku (uchwala156.pdf - 215.806 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 17:59:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia tartyf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łubnice.
uchwala157.pdfUchwała Nr XLI/157/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 czerwca 2010 roku (uchwala157.pdf - 80.386 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:01:02 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok
uchwala158.pdfUchwała Nr XLI/158/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 czerwca 2010 roku (uchwala158.pdf - 107.655 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:02:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
uchwala159.pdfUchwała Nr XLI/159/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 czerwca 2010 roku (uchwala159.pdf - 83.928 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:03:31 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wilkowa na lata 2010-2018
uchwala160.pdfUchwała Nr XLI/160/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 czerwca 2010 roku (uchwala160.pdf - 86.604 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:04:38 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budziska na lata 2010-2018
uchwala161.pdfUchwała Nr XLI/161/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 czerwca 2010 roku (uchwala161.pdf - 87.56 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:05:59 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gace Słupieckie na lata 2010-2018
uchwala162.pdfUchwała Nr XLII/162/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2010 roku (uchwala162.pdf - 79.905 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:07:22 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
uchwala163.pdfUchwała Nr XLII/163/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2010 roku (uchwala163.pdf - 104.818 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:10:05 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLI/158/10
uchwala164.pdfUchwała Nr XLII/164/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2010 roku (uchwala164.pdf - 294.278 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:11:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubnice i samorządowych instytucji kultury roku budżetowego
uchwala165.pdfUchwała Nr XLIII/165/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010 roku (uchwala165.pdf - 77.992 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:14:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łubnice.
uchwala166.pdfUchwała Nr XLIII/166/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010 roku (uchwala166.pdf - 69.263 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 18:14:54 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie gminy Łubnice
uchwala167.pdfUCHWAŁA NR XLIII/167/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 2 sierpnia 2010 r. (uchwala167.pdf - 73.094 KB)
Data publikacji: 2011-03-12 18:55:30 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zalacznik1uchwala167.docZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XLIII /16/10 (Zalacznik1uchwala167.doc - 45.568 KB)
Data publikacji: 2011-03-12 18:57:15 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XLIII /16/10
uchwala168.pdfUCHWAŁA NR XLIV/168/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 27 sierpnia 2010 r. (uchwala168.pdf - 81.57 KB)
Data publikacji: 2011-03-12 18:58:02 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
uchwala169.pdfUCHWAŁA NR XLIV/169/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 sierpnia 2010 r. (uchwala169.pdf - 263.166 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:02:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości grunowej
uchwala170.pdfUCHWAŁA NR XLIV/170/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 27 sierpnia 2010 r. (uchwala170.pdf - 85.895 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:03:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r
uchwala171.pdfUCHWAŁA NR XLIV/171/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 września 2010 r. (uchwala171.pdf - 940.792 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:07:05 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
uchwala172.pdfUCHWAŁA NR XLV/172/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 września 2010 r. (uchwala172.pdf - 81.823 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:08:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
uchwala173.pdfUCHWAŁA NR XLV/173/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 września 2010 r. (uchwala173.pdf - 171.055 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:09:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego
uchwala174.pdfUCHWAŁA NR NR XLVI/174 /10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 października 2010 r. (uchwala174.pdf - 79.644 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:10:33 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
uchwala175.pdfUCHWAŁA NR XLV/175/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 pazdziernika 2010 r. (uchwala175.pdf - 669.979 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:18:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany uchwały 171
uchwala176.pdfUCHWAŁA NR XLVI/176/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 października 2010 r. (uchwala176.pdf - 85.954 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:19:50 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r
uchwala177.pdfUCHWAŁA NR XLVI/177/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 października 2010 r. (uchwala177.pdf - 182.45 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:20:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udostępnienia boiska i pomieszczeń świetlicy wiejskiej
uchwala178.pdfUCHWAŁA NR XLVI/178/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 października 2010 r. (uchwala178.pdf - 182.198 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:21:47 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udostępnienia boiska
uchwala179.pdfUCHWAŁA NR XLVI/179/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 października 2010 r. (uchwala179.pdf - 181.668 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:23:08 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udostępnienia boiska
uchwala180.pdfUCHWAŁA NR XLVI/180/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 października 2010 r. (uchwala180.pdf - 76.589 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:23:39 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Łubnice
uchwala181.pdfUCHWAŁA NR XLVII/181/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 8 listopada 2010 roku (uchwala181.pdf - 79.995 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:24:26 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budziska na lata 2010-2018
uchwala182.pdfUCHWAŁA NR XLVII/182/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 8 listopada 2010 roku (uchwala182.pdf - 79.912 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:25:05 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gace Słupieckie na lata 2010-2018
uchwala183.pdfUCHWAŁA NR XLVII/183/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 8 listopada 2010 r. (uchwala183.pdf - 65.09 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:25:40 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
uchwalabudziska.pdfUCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BUDZISKA z dnia 11 kwietnia 2010 roku (uchwalabudziska.pdf - 151.658 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 16:57:09 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Budziska na lata 2010-2018”.
uchwalagace.pdfUCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GACE SŁUPIECKIE z dnia 11 kwietnia 2010 roku (uchwalagace.pdf - 152.791 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 16:58:16 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Gace Słupieckie na lata 2010-2018”.
uchwalawilkowa.pdfUCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WILKOWA z dnia 11 kwietnia 2010 roku (uchwalawilkowa.pdf - 150.738 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 16:59:08 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Wilkowa na lata 2010-2018”.
uchwala184.pdfUchwała Nr XLVII/184/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 listopada 2010 r. (uchwala184.pdf - 348.271 KB)
Data publikacji: 2011-04-14 08:55:15 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008 - 2011.
uchwala185.pdfUchwała Nr XLVII/185/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 listopada 2010 r. (uchwala185.pdf - 449.739 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 08:51:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Statutu Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
uchwala1.pdfUCHWAŁA Nr I/1/10 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 2 grudnia 2010 roku (uchwala1.pdf - 150.65 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 08:51:44 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Gminy
uchwala2.pdfUCHWAŁA Nr I/2/10 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 2 grudnia 2010 roku (uchwala2.pdf - 151.378 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 08:52:22 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy
uchwala3.pdfUCHWAŁA Nr II/3/10 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 6 grudnia 2010 roku (uchwala3.pdf - 147.279 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 08:52:59 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
uchwala4.pdfUCHWAŁA Nr II/4/10 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 6 grudnia 2010 roku (uchwala4.pdf - 147.852 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 08:53:30 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa
uchwala5.pdfUCHWAŁA NR II/5/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 9 grudnia 2010 r. (uchwala5.pdf - 63.991 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 09:18:33 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
uchwala6.pdfUCHWAŁA NR II/6/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 6 grudnia 2010 r. (uchwala6.pdf - 51.748 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 09:20:02 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
uchwala7.pdfUCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 16 grudnia 2010 r. (uchwala7.pdf - 656.705 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 09:49:49 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
uchwala8.pdfUCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 16 grudnia 2010 r. (uchwala8.pdf - 54.374 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 09:50:37 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
uchwala9.pdfUCHWAŁA Nr III/9/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 grudnia 2010 roku (uchwala9.pdf - 367.798 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 09:55:18 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
uchwała10.pdfUCHWAŁA NR IV/10/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 grudnia 2010 r. (uchwała10.pdf - 81.209 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 09:56:14 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
zaluchwala10.pdfZałącznik do uchwały nr IV/10/10 (zaluchwala10.pdf - 816.212 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 10:01:49 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/10/10
uchwala11.pdfUchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2010 roku (uchwala11.pdf - 154.941 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 10:02:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/17/07 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Łubnice
uchwala12.pdfUCHWAŁA NR IV/12/10 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 grudnia 2010 r. (uchwala12.pdf - 62.534 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 10:06:33 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/180/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Łubnice.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1961
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2010-03-01 12:37:25
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl