Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
SołectwaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-03-24 11:50:32

 

LISTA  SOŁTYSÓW  i  RAD  SOŁECKICH

Lp.

SOŁTYS

MIEJSCOWOŚĆ

RADA SOŁECKA

1.

Legiecki Janusz

 

Czarzyzna

Zawada Grażyna

Oleś Sławomir

Oleś Jan

Godzwon Tadeusz

Polak Henryk

2.

Dach Janusz

 

Przeczów

Jabłońska Wiesława

Cuber Jan

Kąsek Eugeniusz

Bryk Janusz

Leśniak Andrzej

3.

Witek Wiesław

 

Wilkowa

Trąd Edward

Sekuła Stanisław

Bielat Stanisław

4.

Świerk Maria

 

Wolica

Kotlarz Marek

Hyla Wiesław

5.

Tarnowska Lucyna

 

Zalesie

Kuźnia Zbigniew

Rogala Marek

Górnicz Zdzisław

6.

Gromny Marian

 

Słupiec

Rybak Ryszard

Pogorzelska Janina

Dudziński Ryszard

Ziółkowska Zofia

Wojdan Władysław

7.

Soja Piotr

 

Szczebrzusz

Kardynał Jacek

Zyska Leszek

Klimczak Marian

8.

Suchoń Tomasz

 

Orzelec Duży

Kosiński Jan

Kąsek Danuta

Starbek Zbigniew

Woźniak Artur

9.

Kwiecień Edward

 

Borki

Bydłosz Zbigniew

Kalita Jan

Król Jan

Adamski Andrzej

10.

Pasternak Mieczysław

 

Rejterówka

Mazur Piotr

Midura Andrzej

Biskup Marian

11.

Wadowski Edward

 

Beszowa

Wącisz Waldemar

Wieczorek Stanisław

Królikowska Agnieszka

          

12.

Jurkowska Alina

 

Budziska

Wolak Tadeusz

Legiecki Stanisław

Skiba Andrzej

Godzwon Ryszard

Oleś Grzegorz

13.

Motyl Mieczysław

 

Łubnice

Kempa Marek

Kozioł Jan

Rodak Adam

14.

Marcinek Henryk

 

Łyczba

Szymanek Marian

Baran Grzegorz

Woźniczka Bogusław

Kopeć Krzysztof

15.

Bajor Edward

 

Orzelec Mały

Bajor Krystyna

Kalita Jan

16.

Pawełek Alicja

 

Grabowa

Garbacz Danuta

Lewińska Iwona

Śmiszek Henryk

17.

Świątek Tadeusz

Góra

 

Pabian Jerzy

Romańska Małgorzata

Pawlak  Sławomir

18.

Sowa Bogdan

Zofiówka

 

Warzecha Bogusław

Chmielewski Stanisław

Dach Ireneusz

19.

Zimoląg Jan

Gace Słupieckie

 

Domagała Józef

Gromny Józef

Zyska Marian

Barszcz Mirosław


Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl