Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2011Do druku
UCHWAŁY NA 2011

Załączone pliki
uchwala13.pdfUCHWAŁA NR V/13/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 stycznia 2011 r. (uchwala13.pdf - 74.543 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:20:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2011 rok
zal1uch13.xlsZałącznik nr 1 do uchwały V/13/11 (zal1uch13.xls - 164.352 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:21:58 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 do uchwały V/13/11
za2uch13.xlsZałącznik nr 2 do uchwały V/13/11 (za2uch13.xls - 32.256 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:22:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 2 do uchwały V/13/11
uchwala14.pdfUCHWAŁA NR V/14/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 stycznia 2011 r. (uchwala14.pdf - 260.127 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:16:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2014
zal1uchwala14wpf.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 (zal1uchwala14wpf.pdf - 2219.432 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:18:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14
zal2uchwala14.pdfZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14 (zal2uchwala14.pdf - 221.737 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:18:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14
zal3uchwala14.pdfZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14 (zal3uchwala14.pdf - 330.513 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:19:16 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14
zal4uchwala14.pdfZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14 (zal4uchwala14.pdf - 281.129 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:19:39 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14
uchwala15.pdfUCHWAŁA NR V/15/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 stycznia 2011 r. (uchwala15.pdf - 751.151 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:23:50 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok.
uchwala16.pdfUCHWAŁA NR V/16/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 stycznia 2011 r. (uchwala16.pdf - 225.695 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:24:22 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury w Łubnicach
uchwala17.pdfUCHWAŁA NR VI/17/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 lutego 2011 r. (uchwala17.pdf - 1363.618 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:26:08 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gmina na 2011 rok.
uchwala18.pdfUCHWAŁA NR VI/18/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 lutego 2011 r. (uchwala18.pdf - 493.758 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:27:55 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w uchwale Nr V/14/11
uchwala19.pdfUCHWAŁA NR VI/19/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 lutego 2011 r. (uchwala19.pdf - 288.321 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:28:55 Redaktor: Leszek Broda
uchwala20.pdfUCHWAŁA NR VI/20/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 lutego 2011 r. (uchwala20.pdf - 259.403 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:30:29 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice
uchwala21.pdfUCHWAŁA NR VII/21/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 marca 2011 r. (uchwala21.pdf - 951.995 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:32:25 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
uchwala22.pdfUCHWAŁA NR VII/22/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 marca 2011 r. (uchwala22.pdf - 417.622 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:35:12 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie inkasa podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.
uchwala23.pdfUCHWAŁA NR VII/23/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 marca 2011 r. (uchwala23.pdf - 106.073 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 13:35:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubnice
uchwala24.pdfUchwała Nr VIII/24/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011 r. (uchwala24.pdf - 130.027 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 18:22:54 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
zal1u24.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/25/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011r. (zal1u24.pdf - 240.231 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 18:25:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/25/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011r.
zal2uch24.xlsZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/25/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011r. (zal2uch24.xls - 58.368 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 18:27:34 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/25/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011r.
uchwala25.pdfUchwała Nr VIII/25/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011 r. (uchwala25.pdf - 124.494 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 18:29:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2014.
uchwala26.pdfUchwała Nr VIII/26/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011 roku (uchwala26.pdf - 51.579 KB)
Data publikacji: 2011-06-21 09:45:44 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łubnice.
zal1uch27.xlsZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27 (zal1uch27.xls - 39.936 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:39:14 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27
zal2uch27.xlsZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27 (zal2uch27.xls - 26.624 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:39:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27
uchwala27.pdfUCHWAŁA NR IX/27/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 czerwca 2011 roku (uchwala27.pdf - 101.204 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:47:26 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok
uchwala28.pdfUchwała Nr IX/28/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 czerwca 2011 roku (uchwala28.pdf - 79.336 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:48:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2014.
zal1uch28.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28 (zal1uch28.pdf - 147.981 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:50:30 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28
uchwala29.pdfUchwała Nr IX/29/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 czerwca 2011 r. (uchwala29.pdf - 85.037 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:51:46 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
uchwala30.pdfUchwała Nr IX/30/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 czerwca 2011 roku (uchwala30.pdf - 50.323 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:53:05 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/26/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łubnice.
uchwala31.pdfUCHWAŁA Nr X/31/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 roku (uchwala31.pdf - 102.162 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:54:50 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.
zal1uch31.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31 (zal1uch31.pdf - 100.437 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:56:43 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31
uchwala32.pdfUCHWAŁA Nr X/32/2011 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 czerwca 2011 roku (uchwala32.pdf - 98.991 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:58:01 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łubnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
uchwala33.pdfUchwała Nr X/33/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 roku (uchwala33.pdf - 85.517 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 11:59:10 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
uchwala34.pdfUchwała Nr X/34/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 roku (uchwala34.pdf - 82.751 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 12:00:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/164/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2010 r. dotyczącej określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubnice i samorządowych instytucji kultury roku budżetowego.
uchwala35.pdfUchwała Nr X/35/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 roku (uchwala35.pdf - 49.063 KB)
Data publikacji: 2011-07-07 12:01:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
uchwala36.pdfUchwała Nr XI/36/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2011 roku (uchwala36.pdf - 105.773 KB)
Data publikacji: 2011-07-28 12:08:00 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
uchwala37.pdfUchwała XI/37/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2011 roku (uchwala37.pdf - 76.99 KB)
Data publikacji: 2011-07-28 12:09:54 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2014.
zaluch37.pdfZałącznik Nr 1 do uchwały 37 (zaluch37.pdf - 1369.301 KB)
Data publikacji: 2011-07-28 12:11:09 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały 37
uchwala38.pdfUchwała Nr XII/38/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2011 r. (uchwala38.pdf - 180.677 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 12:35:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
zal1uch38.xlsZałącznik Nr 1 p.n. Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku do Uchwały Nr 38 (zal1uch38.xls - 35.84 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 12:36:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 p.n. Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku do Uchwały Nr 38
uchwala39.pdfUCHWAŁA NR XII/39/11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 sierpnia 2011 roku (uchwala39.pdf - 135.326 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 12:37:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łubnice.
uchwala40.pdfUCHWAŁA Nr XII/40/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2011 roku. (uchwala40.pdf - 197.014 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 12:37:53 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
uchwala41.pdfUchwała Nr XII/41/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2011 roku (uchwala41.pdf - 127.792 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 12:40:55 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej
uchwala42.pdfUCHWAŁA NR XIII\42\11 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 października 2011 (uchwala42.pdf - 144.472 KB)
Data publikacji: 2011-11-19 19:54:39 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
uchwala43.pdfUchwała Nr XIII/43/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011 r. (uchwala43.pdf - 153.672 KB)
Data publikacji: 2011-11-19 19:55:17 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
zaluch43.xlsxZałączniki do uchwały nr 43 (zaluch43.xlsx - 18.402 KB)
Data publikacji: 2011-11-19 19:56:05 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załączniki do uchwały nr 43
uchwala44.pdfUchwała Nr XIII/44/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011 roku (uchwala44.pdf - 179.015 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 09:07:29 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubnice."
uchwala45.pdfUchwała Nr XIV/45/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011 roku (uchwala45.pdf - 1246.664 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 09:10:59 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
uchwala46.pdfUchwała Nr XIV/46/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (uchwala46.pdf - 491.57 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 09:13:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
uchwala47.pdfUchwała Nr XIV/47/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (uchwala47.pdf - 252.096 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 09:19:18 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
uchwala48.pdfUchwała Nr XIV/48/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (uchwala48.pdf - 52.211 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 10:48:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
uchwala49.pdfUchwała Nr XIV/49/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (uchwala49.pdf - 60.177 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 10:50:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwala50.pdfUchwała Nr XIV/50/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (uchwala50.pdf - 83.542 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 10:58:15 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zal1uch50.pdfZałącznik nr 1 Nr XIV/50/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (zal1uch50.pdf - 90.749 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 10:59:03 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 Nr XIV/50/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku
zal2uch50.pdfZałącznik nr 2 Nr XIV/50/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (zal2uch50.pdf - 90.13 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 10:59:31 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 2 Nr XIV/50/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku
zal3uch50.pdfZałącznik nr 3 Nr XIV/50/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (zal3uch50.pdf - 88.107 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 10:59:54 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 3 Nr XIV/50/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku
uchwala51.pdfUchwała Nr XIV/51/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (uchwala51.pdf - 64.624 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 11:02:55 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i środków transportowych
uchwala52.pdfUchwała Nr XIV/52/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 roku (uchwala52.pdf - 85.593 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 11:05:00 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
uch52zalaczniki.exeZałączniki do uchwały nr XIV/52/11 (uch52zalaczniki.exe - 2267.281 KB)
Data publikacji: 2012-01-03 11:06:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załączniki do uchwały nr XIV/52/11
uchwala53.pdfUchwała Nr XV/53/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011 roku (uchwala53.pdf - 1209.373 KB)
Data publikacji: 2012-01-26 13:45:22 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
uchwala54.pdfUchwała Nr XV/54/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011 roku (uchwala54.pdf - 64.297 KB)
Data publikacji: 2012-01-26 13:49:22 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/49/2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwala55.pdfUchwała Nr XV/55/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011 roku (uchwala55.pdf - 83.614 KB)
Data publikacji: 2012-01-26 13:51:16 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/50/2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu
uchwala56.pdfUchwała Nr XV/56/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011 roku (uchwala56.pdf - 86.454 KB)
Data publikacji: 2012-01-26 13:52:28 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
wzordpzal56.exeWzory formularzy i deklaracji podatkowych (wzordpzal56.exe - 3389.194 KB)
Data publikacji: 2012-01-26 13:54:33 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Wzory formularzy i deklaracji podatkowych
uchwala57.pdfUchwała Nr XVI/57/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2011 roku (uchwala57.pdf - 59.616 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:02:29 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1635
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2011-04-28 06:59:56
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl