Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2012Do druku
UCHWAŁY NA 2012

Załączone pliki
uchwala59.pdfUCHWAŁA NR XVII/58/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 23 stycznia 2012 r. (uchwala59.pdf - 227.952 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:04:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2012 rok
zal1-7uch58.xlsZałącznik 1-7 do uchwały 58 (zal1-7uch58.xls - 156.16 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:05:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik 1-7 do uchwały 58
zal8uch58.xlsZałącznik Nr 8 do uchwały 58 (zal8uch58.xls - 33.28 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:06:01 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 8 do uchwały 58
uchwala59.1.pdfUCHWAŁA NR XVII/59/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 23 stycznia 2012 r. (uchwala59.1.pdf - 227.952 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:09:38 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2015
zal1uch59.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały 59 (zal1uch59.pdf - 1370.902 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:10:49 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały 59
zal2uch59.pdfZałącznik Nr 2 do Uchwały 59 (zal2uch59.pdf - 233.112 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:11:10 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały 59
zal3uch59.pdfZałącznik Nr 3 do Uchwały 59 (zal3uch59.pdf - 421.607 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:11:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 3 do Uchwały 59
zal4uch59.pdfZałącznik Nr 4 do Uchwały 59 (zal4uch59.pdf - 235.645 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:12:05 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 4 do Uchwały 59
uchwala60.pdfUCHWAŁA NR XVII/60/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 23 stycznia 2012 r. (uchwala60.pdf - 805.8 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:15:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012 r.
uchwala61.pdfUCHWAŁA NR XVII/610/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 23 stycznia 2012 r. (uchwala61.pdf - 255.992 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:16:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
uchwala62.pdfUCHWAŁA NR XVII/62/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 23 stycznia 2012 r. (uchwala62.pdf - 395.786 KB)
Data publikacji: 2012-03-20 12:18:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielonego członkowi ochotniczej straży pozarnej
uchwala63.pdfUchwała Nr XVIII/ 63/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 marca 2012 r. (uchwala63.pdf - 53.912 KB)
Data publikacji: 2012-04-03 12:40:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz udzielenia bonifikaty od ceny.
uchwala64.pdfUCHWAŁA NR XVIII/64/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 20 marca 2012 r. (uchwala64.pdf - 67.032 KB)
Data publikacji: 2012-05-17 10:04:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zal1uch64.xlsZałącznik Nr 1 UCHWAŁA NR XVIII/64/12 (zal1uch64.xls - 28.672 KB)
Data publikacji: 2012-05-17 10:05:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 UCHWAŁA NR XVIII/64/12
zal2uch64.xlsxZałącznik Nr 2 UCHWAŁA NR XVIII/64/12 (zal2uch64.xlsx - 13.627 KB)
Data publikacji: 2012-05-17 10:05:58 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 UCHWAŁA NR XVIII/64/12
zal3uch64.docZałącznik Nr 3 UCHWAŁA NR XVIII/64/12 (zal3uch64.doc - 48.64 KB)
Data publikacji: 2012-05-17 10:06:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 3 UCHWAŁA NR XVIII/64/12
uchwala65.pdfUCHWAŁA Nr XIX/65/ 12 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 24 kwietnia 2012 roku (uchwala65.pdf - 86.285 KB)
Data publikacji: 2012-05-17 10:08:30 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice
uchwala66.pdfUCHWAŁA NR XIX/66/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 kwietnia 2012 r. (uchwala66.pdf - 397.354 KB)
Data publikacji: 2012-05-21 12:56:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łubnice
uchwala67.pdfUCHWAŁA NR XIX/67/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 kwietnia 2012 r. (uchwala67.pdf - 82.86 KB)
Data publikacji: 2012-05-21 12:57:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zal1uch67.xlsZałącznik do Uchwały Nr XIX/67/12 (zal1uch67.xls - 24.576 KB)
Data publikacji: 2012-05-21 12:58:14 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik do Uchwały Nr XIX/67/12
uchwala68.pdfUchwała Nr XIX/68/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 kwietnia 2012 roku (uchwala68.pdf - 85.298 KB)
Data publikacji: 2012-05-21 12:58:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie lasów za ochronne.
uchwala69.pdfUCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 kwietnia 2012 r. (uchwala69.pdf - 343.275 KB)
Data publikacji: 2012-05-21 13:00:29 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne
uchwala70.pdfUCHWAŁA Nr XIX/70/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 kwietnia 2012 roku (uchwala70.pdf - 85.716 KB)
Data publikacji: 2012-05-21 13:01:02 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 13/5 i 13/6, obręb 11, położonych w Orzelcu Małym
uchwala71.pdfUCHWAŁA Nr XX/71/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 maja 2012 roku (uchwala71.pdf - 4072.294 KB)
Data publikacji: 2012-08-07 13:34:47 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy na 2011 rok
uchwala72.pdfUCHWAŁA Nr XX/72/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 maja 2012 roku (uchwala72.pdf - 497.725 KB)
Data publikacji: 2012-08-07 13:35:42 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
uchwala73.pdfUCHWAŁA Nr XX/73/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 maja 2012 roku (uchwala73.pdf - 414.376 KB)
Data publikacji: 2012-08-07 13:37:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne
uchwala74.pdfUCHWAŁA Nr XX/74/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 maja 2012 roku (uchwala74.pdf - 299.863 KB)
Data publikacji: 2012-08-07 13:38:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie lasów za ochronne
uchwala75.pdfUCHWAŁA NR XXI/75/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 16 lipca 2012 r. (uchwala75.pdf - 443.749 KB)
Data publikacji: 2012-08-14 08:45:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
uchwala76.pdfUCHWAŁA NR XXI/76/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 16 lipca 2012 r. (uchwala76.pdf - 60.728 KB)
Data publikacji: 2012-08-14 08:46:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody w gminie Łubnice”
uchwala77.pdfUCHWAŁA NR XXII/77/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. (uchwala77.pdf - 328.013 KB)
Data publikacji: 2012-10-30 10:13:14 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
uchwala78.pdfUchwała Nr XXII/78/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku (uchwala78.pdf - 1689.268 KB)
Data publikacji: 2012-11-01 22:06:25 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2015.
uchwala79.pdfUCHWAŁA NR XXIII/79/12 z dnia 12 września 2012 r. (uchwala79.pdf - 127.584 KB)
Data publikacji: 2012-11-01 22:07:04 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody w gminie Łubnice”
uchwala80.pdfUCHWAŁA NR XXIV/80/12 z dnia 1 października 2012 r. (uchwala80.pdf - 327.901 KB)
Data publikacji: 2012-11-01 22:08:08 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
uchwala81.pdfUCHWAŁA NR XXIV/81/12 z dnia 1 października 2012 r. (uchwala81.pdf - 521.62 KB)
Data publikacji: 2012-11-01 22:11:28 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice na lata 2012-2015"
uchwala82.pdfUCHWAŁA NR XXV/82/12 z dnia 29 października 2012 r. (uchwala82.pdf - 1084.357 KB)
Data publikacji: 2012-11-01 22:12:55 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
uchwala83.pdfUCHWAŁA NR XXV/83/12 z dnia 29 października 2012 r. (uchwala83.pdf - 2310.298 KB)
Data publikacji: 2012-11-01 22:15:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2015
uchwala84.pdfUCHWAŁA NR XXV/84/12 z dnia 29 października 2012 r. (uchwala84.pdf - 212.491 KB)
Data publikacji: 2012-11-01 22:17:10 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
uchwala85.pdfUCHWAŁA NR XXVI/85/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 27 listopada 2012 r. (uchwala85.pdf - 585.763 KB)
Data publikacji: 2013-01-28 09:28:17 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
uchwala86.pdfUCHWAŁA NR XXVI/86/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 27 listopada 2012 r. (uchwala86.pdf - 60.076 KB)
Data publikacji: 2013-01-28 09:30:24 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
uchwala87.pdfUCHWAŁA NR XXVII/87/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 17 grudnia 2012 r. (uchwala87.pdf - 419.921 KB)
Data publikacji: 2013-01-28 09:32:05 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
uchwala88.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/88/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 17 grudnia 2012 roku (uchwala88.pdf - 92.862 KB)
Data publikacji: 2013-01-28 09:42:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały nr IV/18/07 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Łubnice.
uchwala89.pdfUCHWAŁA NR XXVIII/89/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2012 r. (uchwala89.pdf - 59.913 KB)
Data publikacji: 2013-01-28 09:42:48 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
uchwala90.pdfUCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2012 r. (uchwala90.pdf - 495.88 KB)
Data publikacji: 2013-01-28 09:43:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
zalnr1uch90.pdfZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28grudnia 2012 roku (zalnr1uch90.pdf - 173.268 KB)
Data publikacji: 2013-01-28 09:44:28 Redaktor: Leszek Broda
Opis: ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28grudnia 2012 roku
zalnr2uch90.pdfZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28grudnia 2012 roku (zalnr2uch90.pdf - 90.554 KB)
Data publikacji: 2013-01-28 09:44:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28grudnia 2012 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1575
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2012-03-20 12:03:33
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl