Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2013Do druku
UCHWAŁY NA 2013

Załączone pliki
uchwala91.pdfUCHWAŁA NR XXX/91/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 stycznia 2013 r. (uchwala91.pdf - 2294.242 KB)
Data publikacji: 2013-02-12 12:30:37 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2013 rok
uchwala92.pdfUchwała Nr XXX/92/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r. (uchwala92.pdf - 90.398 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 09:08:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2016
zal.nr1uch92.pdfZałącznik Nr 1 do UchwałyNr XXX/92/13 Rady Gminy Łubnicez dnia 28 stycznia 2013 r. (zal.nr1uch92.pdf - 176.315 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 09:09:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/92/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r.
zalnr2uch92.pdfZałącznik Nr 2do uchwały nr XXX/92/13Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r. (zalnr2uch92.pdf - 160.315 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 09:09:48 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2do uchwały nr XXX/92/13Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r.
zalnr3uch92.pdfZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/92/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r. (zalnr3uch92.pdf - 92.899 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 09:10:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/92/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r.
zalnr4uch92.pdfZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/92/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r. (zalnr4uch92.pdf - 145.801 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 09:10:37 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/92/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r.
uchwala93.pdfUCHWAŁA NR XXX/93/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 stycznia 2013 r. (uchwala93.pdf - 392.853 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 09:11:38 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie podziału gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
uchwala94.pdfUchwała Nr XXX/94/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r. (uchwala94.pdf - 815.83 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 09:19:59 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
uchwala95.pdfUchwała Nr XXXI/95/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013 r. (uchwala95.pdf - 276.215 KB)
Data publikacji: 2013-04-03 10:23:00 Redaktor: Leszek Broda
Opis: W sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
zal1uch95.jpgZałącznik Nr 1 Uchwała Nr XXXI/95/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013 r (zal1uch95.jpg - 1551.408 KB)
Data publikacji: 2013-04-03 10:24:36 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 Uchwała Nr XXXI/95/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013 r
uchwala96.pdfUchwała Nr XXXI/96/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013 r. (uchwala96.pdf - 427.855 KB)
Data publikacji: 2013-04-03 10:26:26 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
uchwala97.pdfUchwała Nr XXXI/97/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013 r. (uchwala97.pdf - 601.717 KB)
Data publikacji: 2013-04-03 10:27:58 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12
uchwala98.pdfUchwała Nr XXXI/98/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013 r. (uchwala98.pdf - 520.859 KB)
Data publikacji: 2013-04-03 10:31:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubnice.
uchwala99.pdfUchwała Nr XXXII/99/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 marca 2013 r. (uchwala99.pdf - 90.405 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:03:39 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2016
zal1auch99.jpgZałącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXII/99/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 marca 2013 r. (zal1auch99.jpg - 586.361 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:12:39 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXII/99/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 marca 2013 r.
zal1uch99.xlsZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/99/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 marca 2013 r. (zal1uch99.xls - 89.088 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:13:04 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/99/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 marca 2013 r.
zal2uch99.xlsZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/99/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 marca 2013 r. (zal2uch99.xls - 12.8 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:13:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/99/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 marca 2013 r.
uchwala100.pdfUCHWAŁA NR XXXIII/100/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r. (uchwala100.pdf - 239.233 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:14:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
uchwala101.pdfUCHWAŁA NR XXXIII/101/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r. (uchwala101.pdf - 416.523 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:14:53 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
uchwala102.pdfUCHWAŁA NR XXXIII/102/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r. (uchwala102.pdf - 343.559 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:16:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne
uchwala103.pdfUCHWAŁA NR XXXIII/103/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r. (uchwala103.pdf - 243.788 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:17:40 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubnice
uchwala104.pdfUCHWAŁA NR XXXIII/104/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r. (uchwala104.pdf - 89.926 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:18:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
uchwala105.pdfUCHWAŁA NR XXXIII/105/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r. (uchwala105.pdf - 97.543 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:18:41 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwala106.pdfUCHWAŁA NR XXXIII/106/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r. (uchwala106.pdf - 98.805 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:19:16 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
uchwala107.pdfUCHWAŁA NR XXXIII/107/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r. (uchwala107.pdf - 93.127 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:19:47 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwala108.pdfUCHWAŁA NR XXXIII/108/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r. (uchwala108.pdf - 263.955 KB)
Data publikacji: 2013-05-09 14:20:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice
uchwala109.pdfUchwała Nr XXXIV/109/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 maja 2013 r. (uchwala109.pdf - 580.189 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:20:08 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany WPF Gminy na lata 2013-2016
zal1uch109.xlsZałącznik Nr 1 do uchwały 109 (zal1uch109.xls - 89.088 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:22:09 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały 109
zal2uch109.pdfZałącznik Nr 2 do uchwały 109 (zal2uch109.pdf - 69.311 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:24:36 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 do uchwały 109
uchwala110.pdfUCHWAŁA NR XXXIV/110/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 maja 2013 r. (uchwala110.pdf - 196.881 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:25:40 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2013 roku
uchwała111.pdfUchwała Nr XXXV/111/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 czerwca 2013 roku (uchwała111.pdf - 57.829 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:29:28 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
uchwala112.jpgUchwała Nr XXXV/1121/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 czerwca 2013 roku (uchwala112.jpg - 1455.904 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:34:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
uchwala113.pdfUCHWAŁA NR XXXV/113/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 czerwca 2013 r. (uchwala113.pdf - 259.533 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:35:02 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
zal1uch113.xlsZałącznik Nr do uchwały 113 (zal1uch113.xls - 33.28 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:40:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr do uchwały 113
uchwala114.jpgUCHWAŁA NR XXXV/114/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 czerwca 2013 r. (uchwala114.jpg - 1583.212 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:44:35 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany WPF Gminy na lata 2013-2016
zal1uch114.xlsZałącznik nr 1 do uchwały 114 (zal1uch114.xls - 89.088 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:45:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 do uchwały 114
zal2uch114.pdfZałącznik nr 2 do uchwały 114 (zal2uch114.pdf - 70.802 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 12:45:48 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 2 do uchwały 114
uchwala115.pdfUCHWAŁA NR XXXV/115/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 czerwca 2013 r. (uchwala115.pdf - 3900.347 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:17:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice.
uchwala116.pdfUCHWAŁA Nr XXXV/116/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 czerwca 2013 roku (uchwala116.pdf - 63.175 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:18:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.
uchwala117.pdfUCHWAŁA NR XXXV/117/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 czerwca 2013 r. (uchwala117.pdf - 262.441 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:20:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/101/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2013-2017.
uchwala118.pdfUCHWAŁA NR XXXV/118/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 czerwca 2013 r. (uchwala118.pdf - 96.73 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:22:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/110/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2013 roku
uchwala119.pdfUCHWAŁA Nr XXXV/119/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 czerwca 2013 roku (uchwala119.pdf - 61.726 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:23:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wystąpienia Gminy Łubnice ze związku międzygminnego
uchwala120.pdfUCHWAŁA NR XXXVI/120/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 sierpnia 2013 r. (uchwala120.pdf - 248.373 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:24:37 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
uchwala121.jpgUCHWAŁA NR XXXVI/121/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 sierpnia 2013 r. (uchwala121.jpg - 1532.906 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:28:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmiany WPF Gminy na lata 2013-2016.
zal1uch121.xlsZałącznik nr 1 do uchwały 121 (zal1uch121.xls - 89.088 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:29:07 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 do uchwały 121
zal2uch121.pdfZałącznik nr 2 do uchwały 121 (zal2uch121.pdf - 70.876 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:29:33 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 2 do uchwały 121
uchwala122.pdfUCHWAŁA NR XXXVII/122/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 września 2013 r. (uchwala122.pdf - 419.212 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:30:48 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
uchwala123.pdfUchwała Nr XXXVII/123/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 września 2013 r. (uchwala123.pdf - 61.743 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:56:31 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2016
zal1uch123.xlsZałącznik nr 1 do uchwały 123 (zal1uch123.xls - 89.6 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:57:19 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 1 do uchwały 123
zal2uch123.pdfZałącznik nr 2 do uchwały 123 (zal2uch123.pdf - 70.881 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:57:46 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik nr 2 do uchwały 123
uchwala124.pdfUCHWAŁA NR XXXVII/124/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 września 2013 roku (uchwala124.pdf - 60.891 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:58:31 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
uchwala125.pdfU C H W A Ł A NR XXXVII/125/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 września 2013 roku (uchwala125.pdf - 60.872 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 13:59:09 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
uchwala126.pdfUCHWAŁA NR XXXVII/126/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 24 września 2013 r. (uchwala126.pdf - 92.026 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 14:00:13 Redaktor: Leszek Broda
Opis: sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
uchwala127.pdfUCHWAŁA NR XXXIX/127/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 listopada 2013 r. (uchwala127.pdf - 438.363 KB)
Data publikacji: 2014-01-23 12:43:21 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
zal1uch127.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XXXIX/127/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (zal1uch127.pdf - 217.234 KB)
Data publikacji: 2014-01-23 12:45:16 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XXXIX/127/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
zal2uch127.pdfZałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XXXIX/127/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (zal2uch127.pdf - 136.884 KB)
Data publikacji: 2014-01-23 12:45:47 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XXXIX/127/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
uchwala128.pdfUchwała Nr XXXIX/128/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013 roku (uchwala128.pdf - 147.89 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:07:47 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Uchwała Nr XXXIX/128/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013 roku
zal1uch128.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/128/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013 r. (zal1uch128.pdf - 284.414 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:08:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/128/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013 r.
uchwala129.pdfUCHWAŁA NR XXXIX/129/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 listopada 2013 r. (uchwala129.pdf - 91.285 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:39:44 Redaktor: Leszek Broda
Opis: UCHWAŁA NR XXXIX/129/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 listopada 2013 r.
uchwala130.pdfUCHWAŁA NR XXXIX/130/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 2 grudnia 2013 r. (uchwala130.pdf - 92.309 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:40:29 Redaktor: Leszek Broda
Opis: UCHWAŁA NR XXXIX/130/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 2 grudnia 2013 r.
uchwala131.pdfUCHWAŁA NR XL/131/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (uchwala131.pdf - 414.539 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:43:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: UCHWAŁA NR XL/131/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
zal 1 uch131.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XL/131/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. (zal 1 uch131.pdf - 158.089 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:43:25 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XL/131/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
zal 2 uch131.pdfZałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XL/131/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. (zal 2 uch131.pdf - 136.921 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:44:51 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XL/131/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
uchwala132.pdfUchwała Nr XL/132/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 roku (uchwala132.pdf - 143.67 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:46:36 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Uchwała Nr XL/132/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 roku
zal1uch132.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/132/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r. (zal1uch132.pdf - 284.002 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:47:26 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/132/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r.
zal2uch132.pdfZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/132/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r. (zal2uch132.pdf - 51.026 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:47:52 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/132/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r.
uchwala133.pdfUCHWAŁA NR XL/133/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 grudnia 2013 r. (uchwala133.pdf - 286.054 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:48:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: UCHWAŁA NR XL/133/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 grudnia 2013 r.
zal 1 uch 133.pdfZałącznik do Uchwały Nr 1 XL/133/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r. (zal 1 uch 133.pdf - 205.416 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 07:49:14 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Załącznik do Uchwały Nr 1 XL/133/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r.
uchwala134.pdfUchwała Nr XL/134/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 roku (uchwala134.pdf - 142.434 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 08:30:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: Uchwała Nr XL/134/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 roku
uchwala135.pdfUCHWAŁA NR XL/135/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 grudnia 2013 r. (uchwala135.pdf - 97.741 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 08:31:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: UCHWAŁA NR XL/135/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 grudnia 2013 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1294
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2013-02-12 12:28:43
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl