Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Aktualne przetargi

Brak przetargów w bazie danych

Archiwum przetargów
2015-02-10 13:34:31
Łubnice: Transport materiałów sypkich w 2015 r
 
2015-02-10 13:31:26
Łubnice: Dostawa rumoszu skalnego dla Gminy Łubnice w 2015 r.
 
2015-02-10 13:24:55
Łubnice: Dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2015 r.
 
2014-12-11 07:10:53
Dostawa paliw płynnych dla Gminy Łubnice w 2015/2016 r.
 
2014-12-11 07:09:33
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA LATA 2015 - 2016
 
2014-12-09 13:15:04
Dowóz uczniów do szkół gminnych w 2015/2016 r.
 
2014-12-08 11:56:28
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubnice
 
2014-11-03 19:19:30
Remont drogi gminnej nr 001893T Słupiec - Budziska od km 0+460 do km 3+215 Remont drogi gminnej nr 001761T Słupiec - Gace Słupieckie od km 0+000 do km 1+200 Przebudowa drogi gminnej nr 001764T Słupiec - Zakupniki od km 0+000 do km 0+450
 
2014-09-01 10:43:08
Przebudowa drogi gminnej nr 001624T Orzelec Mały od km 0+017 do km 0+730 Przebudowa drogi gminnej nr 001886T Zalesie od km 0+570 do km 1+070
 
2014-06-19 18:00:38
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice
 
2014-05-26 20:09:12
MODERNIZACJA 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE ŁUBNICE
 
2014-05-22 16:07:39
Przetarg najem lokalu użytkowego
 
2014-04-30 19:09:59
Łubnice: Przebudowa drogi gminnej nr 001934T Wilkowa od km 0+000 do km 1+700 Numer ogłoszenia: 148062 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
2014-03-20 15:45:02
USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁUBNICE
 
2014-01-22 14:00:41
Sukcesywna dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2014 r.
 
2014-01-22 13:51:52
Transport materiałów sypkich w 2014 r
 
2014-01-22 13:48:46
Sukcesywna dostawa rumoszu skalnego
 
2013-12-31 12:08:13
Dostawa oleju opałowego lekkiego
 
2013-09-27 11:46:14
Łubnice: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Budziska na działce ewidencyjnej nr 63/4 Numer ogłoszenia: 392040 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
2013-09-20 09:44:10
Łubnice: Wykonanie termomodernizacji budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej oraz świetlicy wiejskiej w Przeczowie. Numer ogłoszenia: 381994 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
2013-06-17 07:20:46
na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/10
 
2013-06-04 20:59:03
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terytorium Gminy Łubnice oraz ich zagospodarowanie
 
2013-05-09 13:34:25
na sukcesywną dostawę kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2013 r.
 
2013-04-23 08:58:06
Usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice
 
2013-04-22 14:24:03
Odbudowa drogi gminnej nr 001759T Wolica od km 0+000 do km 0+750 Odbudowa drogi gminnej nr 001934T Wilkowa od km 1+730 do km 2+300 Odbudowa drogi gminnej nr 001968T Zofiówka - Słupiec od km 0+680 do km 1+590
 
2013-03-27 11:41:37
sukcesywna dostawa rumoszu skalnego dla Gminy Łubnice w 2013 r.
 
2013-03-27 11:31:08
Transport materiałów sypkich w 2013 r.
 
2013-03-27 11:27:09
Sukcesywna dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2013 r.
 
2013-02-12 13:44:10
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY ŁUBNICE
 
2013-01-08 14:21:33
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W GMINIE ŁUBNICE DLA MIEJSCOWOSCI: PRZECZÓW, ŁYCZBA, ŁUBNICE, ORZELEC DUŻY, BESZOWA, BORKI, GÓRA, GRABOWA,WOLICA,WILKOWA
 
2012-12-13 10:24:09
Wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu Gminy Łubnice
 
2012-12-11 12:50:19
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Łubnice
 
2012-12-11 07:18:48
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
2012-11-20 19:53:02
Dowóz uczniów do szkół
 
2012-08-09 13:36:41
BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
 
2012-08-07 12:42:20
Budowa oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich
 
2012-08-03 12:49:37
Odbudowa drogi gminnej nr 002011T Beszowa przez wieś od km 0+017 do km 1+080 Odbudowa drogi gminnej nr 001968T Zofiówka - Słupiec od km 0+000 do km 0+685 i od km 1+590 do km 2+ 303 - I etap
 
2012-07-20 15:00:56
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Łubnice
 
2012-07-02 15:25:53
Odbudowa drogi gminnej nr 001837T Szczebrzusz od km 0+000 do km 0+915 Odbudowa drogi gminnej nr 001667T Orzelec Mały od km 0+000 do km 0+500 Odbudowa drogi gminnej nr 001800T Orzelec Duży od km 0+000 do km 0+360 Odbudowa drogi gminnej nr 001808T
 
2012-06-18 10:49:49
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/10
 
2012-06-01 13:52:30
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Łubnice
 
2012-04-30 09:50:31
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 37 o powierzchni 1,08 ha położonej w miejscowości Łyczba Gmina Łubnice stanowiącej własność Gminy Łubnice.
 
2012-04-18 13:12:38
Odbudowa drogi gminnej nr 001984T Łyczba od km 0+000 do km 0+750 Odbudowa drogi gminnej nr 001791T Przeczów od km 0+000 do km 0+750 Odbudowa drogi gminnej nr 001841T Słupiec od km 0+000 do km 1+000
 
2012-03-30 12:48:07
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Łubnice na rok 2012
 
2012-03-28 16:27:33
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Łubnice
 
2012-03-21 11:28:11
Odbudowa dróg gminnych
 
2012-03-15 08:11:34
Sprzedaż nieruchomości
 
2012-02-21 09:32:39
Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/10
 
2012-02-09 14:35:15
Dostawa kruszywa wapiennego drogowego
 
2012-02-09 13:40:41
Usługi transportowe
 
2012-02-09 13:03:18
Dostawa rumoszu skalnego
 
2012-01-13 11:13:20
Usługi transportowe
 
2012-01-13 11:09:53
Dostawa rumoszu skalnego
 
2012-01-13 11:05:34
Dostawa kruszywa wapiennego drogowego
 
2011-12-09 11:59:44
Wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu Gminy Łubnice
 
2011-12-08 12:07:31
sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 786/1 o powierzchni 0,40 ha położonej w miejscowości Słupiec zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej wolnostojący stanowiący własność Gminy Łubnice. W/w nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną, sieć wodociągową i telefon.
 
2011-11-22 11:32:21
Dostawa oleju opałowego lekkiego
 
2011-11-18 08:44:43
Dowóz uczniów do szkół
 
2011-11-07 11:12:31
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
 
2011-10-04 13:27:13
Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska uszkodzonej w wyniku powodzi maj-czerwiec 2010
 
2011-09-23 12:15:31
Odbudowa drogi gminnej nr 001877T w miejscowości Gace Słupieckie
 
2011-08-19 18:10:07
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
 
2011-08-19 18:01:10
Odbudowa dróg gminnych: Łubnice nr 001675T, Wolica-Góra nr.001979T,Wilkowa nr 001940T
 
2011-06-15 13:58:10
Budowa obiektów małej architektury - plac zabaw dla dzieci - Radosna Szkoła - Budziska i Gace Słupieckie Gm. Łubnice
 
2011-05-12 18:53:05
Przetarg: Budowa Budynku Garażowego w Łubnicach
 
2011-05-06 15:26:45
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowości Wilkowa, gm. Łubnice
 
2011-04-21 12:22:42
Przetarg: Stacja uzdatniania wody
 
2011-04-14 11:19:57
Sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 786/1 o powierzchni 0,40 ha położonej w miejscowości Słupiec
 
2011-04-12 12:08:59
Budowa otwartej strefy rekreacji w miejscowości Budziska i Gace Słupieckie Gm. Łubnice
 
2011-04-07 11:38:23
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Beszowa nr 001937T,nr.001662T, nr 001661T
 
2011-03-29 14:09:06
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubnice
 
2011-03-11 16:08:33
Przebudowa drogi gminnej nr 001949T Orzelec Duży
 
2011-02-18 08:57:21
Zakup i dostawę koparko-ładowarki wraz z osprzętem
 
2011-02-17 11:12:47
Usługi transportowe
 
2011-02-17 11:07:52
Zakup rumoszu wraz z dostawą
 
2011-02-17 08:15:49
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy Budowie zespołu obiektów sportowych w Łubnicach
 
2011-02-03 15:56:55
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
 
2011-01-24 09:44:56
Budowa zespołu obiektów sportowych w Łubnicach
 
2010-12-17 16:49:28
Wywóz odpadów komunalnych z kontenerów KP-7
 
2010-11-29 17:45:01
Zakup i dostawę koparko-ładowarki wraz z osprzętem
 
2010-11-04 21:37:52
Zakup kruszywa wapiennego drogowego wraz z dostawą
 
2010-10-18 14:37:36
Budziska: Roboty remontowe popowodziowe budynku publicznej szkoły podstawowej w Budziskach Numer ogłoszenia: 334926 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
2010-10-11 13:38:50
Popowodziowy remont budynku publicznej szkoły podstawowej w Gacach Słupieckich
 
2010-10-06 21:20:28
Popowodziowy remont publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w Łubnicach Numer ogłoszenia: 320850 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
 
2010-09-16 07:37:16
Sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr. ewidencyjnym 786/1 o pow.0,40 ha położonej w miejscowości Słupiec zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej wolnostojący stanowiący własność Gminy Łubnice, sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi 262 i 265/1 o pow. 0,39 ha. położonej w miejscowości Zofiówka nieruchomość gruntowa zabudowana- była baza SKR stanowiąca własność Gminy Łubnice, sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 498/1, 500 o pow. 0,88 ha położonej w miejscowości Wilkowa nieruchomość gruntowa rolna stanowiąca własność Gminy Łubnice.
 
2010-09-15 12:49:50
Łubnice: Usuwanie skutków powodzi Numer ogłoszenia: 291810 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
2010-08-17 14:18:04
Łubnice: Dowóz uczniów do szkół Numer ogłoszenia: 253518 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
 
2010-07-27 13:40:24
Łubnice: Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi maj - czerwiec 2010 na terenie Gminy Łubnice: 001722T Zofiówka-Granica, 001724T Orzelec Duży most, 001801T Łyczba-Czarzyzna, 001807T Czarzyzna-Ogrody,001868T Słupiec-Czarzyzna, 001890TBudziska Niwa,001891T Budziska pod wałem,001809T Budziska kępa, 001884T Zalesie-Zakupne,001721T Zofiówka - Rotówka, 001973T Zofiówka-Rejterówka, 001789T Przeczów -Kanał II, 001792T Przeczów cmentarz, 001784T Przeczów Kanał,001800T Orzelec Duży - Czarzyzna, 001716TZofiówka-Gace Słupieckie
 
2010-04-23 14:37:53
Przebudowa dróg gminnych nr 001860T- Słupiec, nr 001959T Budziska - Górajki
 
2010-01-14 09:26:51
Łubnice: Przebudowa drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec położonej na terenie gminy Łubnice długości 8,6 km Numer ogłoszenia: 10460 - 2010; data zamieszczenia: 13.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
2010-01-06 14:44:47
Łubnice: Dostawa oleju opałowego lekkiego Numer ogłoszenia: 4500 - 2010; data zamieszczenia: 06.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
2010-01-04 08:36:43
Łubnice: Doposażenie Centrum Kultury w Łubnicach Numer ogłoszenia: 447918 - 2009; data zamieszczenia: 31.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
2009-12-18 21:58:00
Łubnice: Wywóz odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 Numer ogłoszenia: 434726 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
2009-12-11 15:38:58
Łubnice: Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS Numer ogłoszenia: 426792 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
2009-11-30 14:54:55
Łubnice: Doposażenie Centrum Kultury w Łubnicach Numer ogłoszenia: 411558 - 2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
2009-10-14 11:46:31
Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Łubnicach
 
2009-09-24 13:37:21
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska dł. 240m
 
2009-08-18 09:36:24
sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 786/1 o powierzchni 0,40 ha położonej w miejscowości Słupiec zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej stanowiącej własność Gminy Łubnice.
 
2009-08-13 14:19:21
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010
 
2009-08-11 13:03:06
Przebudowa drogi gminnej nr 001800T Orzelec Duży - Łyczba Numer ogłoszenia: 274254 - 2009; data zamieszczenia: 11.08.2009
 
2009-08-11 12:50:06
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki w centrum miejscowości Łubnice Numer ogłoszenia: 274186 - 2009; data zamieszczenia: 11.08.2009
 
2009-07-23 12:48:40
Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Łubnicach Numer ogłoszenia: 118521 - 2009; data zamieszczenia: 23.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
2009-06-04 19:29:10
sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 786/1 o powierzchni 0,40 ha położonej w miejscowości Słupiec zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej stanowiącej własność Gminy Łubnice.
 
2009-04-21 13:05:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowa drogi powiatowej nr 0825T Łubnice-Słupiec położonej na terenie gminy Łubnice długości 8,6 km
 
2009-04-07 14:21:02
Przebudowa dróg gminnych o numerach , 001729T- dł 535m, 001725T- dł 1000m w m. Orzelec Duży, 001789T - dł 1000m w m. Przeczów, 001857T- dł 639m, 001866T- 1075m w m. Słupiec, 002018T- dł 220m, 002019T- dł 380m w m. Wilkowa, 001897T- dł 250m w m. Budziska
 
2009-04-07 12:09:29
Zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańców Gminy Łubnice poprzez budowę dwóch dodatkowych ujęć wody
 
2009-03-26 08:57:38
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 786/1
 
2009-03-10 11:56:30
Łubnice: Zakup kruszywa wapiennego drogowego wraz z dostawą Numer ogłoszenia: 47853 - 2009; data zamieszczenia: 10.03.2009
 
2009-01-20 12:01:41
Przebudowa dróg gminnych nr 001944T Borki oraz nr 001988T Borki-Grabowa od km 0+000 do km 0+650 oraz od km 0+000 do km 2+125 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Numer ogłoszenia: 21793 - 2009; data zamieszczenia: 20.01.2009
 
2009-01-08 12:37:43
Łubnice: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH Numer ogłoszenia: 8069 - 2009; data zamieszczenia: 08.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
2009-01-06 10:10:06
sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 786/1 o powierzchni 0,40 ha położonej w miejscowości Słupiec zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej stanowiącej własność Gminy Łubnice.
 
2008-12-23 14:06:44
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z KONTENERÓW KP-7
 
2008-08-21 12:08:24
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek szkolnych na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2008/2009
 
2008-08-12 12:26:36
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek szkolnych na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2008/2009
 
2008-08-05 19:14:09
Przebudowa dróg gminnych: nr 001977T, 001983T i 002022T w m. Wolica nr 001929T, nr 001924T w m. Orzelec Mały, nr 001985T i nr 001681T w m. Łubnice oraz nr 001897T w m Budziska
 
2008-07-29 12:57:52
wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Budziskach
 
2008-07-08 13:32:50
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łyczba
 
2008-07-03 12:45:59
wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Budziskach
 
2008-04-22 08:23:32
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr.(4226270)001926T Zalesie
 
2008-02-14 11:13:17
Zakup kruszywa wapiennego drogowego wraz z dostawą
 
2008-01-15 11:04:49
Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS
 
2007-12-19 15:03:44
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z KONTENERÓW KP-7
 
2007-10-11 12:54:39
Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych opraw z przewodem oświetlenia drogowego na istniejących liniach napowietrznych n/n Numer ogłoszenia: 190739 - 2007; data zamieszczenia: 11.10.2007
 
2007-09-25 08:19:34
Remont budynku stacji uzdatniania wody w Łubnicach
 
2007-07-31 14:31:13
Remont 13 przepustów oraz przyczółków w ciągach dróg gminnych w miejscowościach: Wolica, Wilkowa, Beszowa, Orzelec Mały, Przeczów, Zalesie, Orzelec Duży i Borki
 
2007-07-16 12:24:27
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wilkowa
 
2007-04-12 11:52:39
„Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi gminne” CPV 14110000-5
 
2006-12-07 14:47:15
zakup samochodu osobowego CPV 34110000 – 1 Samochody osobowe
 
2006-09-19 09:13:53
Przebudowę 5 odcinków dróg gminnych położonych na terenie Gminy Łubnice o łącznej dł. 2.126,50m i szerokości jezdni 3m
 
2006-08-07 10:55:39
Zagospodarowanie terenu po zbiorniku p.pożarowym i urządzenie terenów zielonych
 
2006-08-07 09:06:58
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo- magazynowym składającą się z działek nr: • 262 o powierzchni 0,20 ha, Księga Wieczysta nr 29331 • 265/1 o powierzchni 0,19 ha, Księga Wieczysta 29331 położonych w Zofiówce stanowiące własność Gminy Łubnice
 
2006-07-27 09:42:06
„Dowóz dzieci i młodzieży do placówek szkolnych na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008”
 
2006-07-13 11:19:01
Odwodnienie terenu Zespołu Klasztornego Popaulińskiego Beszowa
 
2006-07-13 11:05:20
jest Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łubnice dz.nr.ew. 266/2, 266/3 odcinek drogi o dł. 670 mb i szer jezdni . 3,0 mb
 
2006-07-10 14:07:42
Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami administracyjno-magazynowo - składowymi - była baza SKR składająca się działek nr: • 269/5 o powierzchni 0,0761 ha. Księga Wieczysta nr 19540 • 269/4 o powierzchni 0.0369 ha, Księga Wieczysta nr 19540 • 272/3 o powierzchni 0.5899 ha, Księga Wieczysta nr 29130 położonych w miejscowości Łubnice stanowiących własność Gminy Łubnice. W/w nieruchomość posiada instalację elektryczną.
 
2006-05-25 09:51:12
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo – magazynowym składającą się z działek nr: • 262 o powierzchni 0,20 ha, Księga Wieczysta nr 29331 • 265/1 o powierzchni 0,19 ha, Księga Wieczysta nr 29331 położonych w Zofiówce i stanowiących własność Gminy Łubnice
 
2006-05-18 10:52:58
zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą
 
2006-05-18 10:45:22
Odwodnienie terenu Zespołu klasztornego Popaulińskiego Beszowa
 
2006-04-04 08:59:23
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo – magazynowym składającą się z działek nr: • 262 o powierzchni 0,20 ha, Księga Wieczysta nr 29331 • 265/1 o powierzchni 0,19 ha, Księga Wieczysta nr 29331 położonych w Zofiówce i stanowiących własność Gminy Łubnice. Cena wywoławcza wynosi 18 018 zł
 
2006-04-04 08:56:01
1. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno – warsztatowo – magazynowym i wiatą składową składającą się z działek nr: • 269/5 o powierzchni 0,0761 ha, Księga Wieczysta nr 19540 • 269/4 o powierzchni 0,0369 ha, Księga Wieczysta nr 19540 • 272/3 o powierzchni 0,5899 ha, Księga Wieczysta nr 29130 położonych w Łubnicach i stanowiących własność Gminy Łubnice. W/w nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną. Cena wywoławcza wynosi 49 100 zł.
 
2005-12-08 13:37:07
Przedmiotem zamówienia jest remont kotłowni.Przetarg nieieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 EURO na remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Wilkowej
 
2005-10-27 12:37:01
wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektrycznych n/n na terenie Gminy Łubnice
 
2005-10-11 08:49:46
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Łubnice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 43/2 o powierzchni 435 m² stanowiącej własność Gminy Łubnice.
 
2005-08-02 08:14:54
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 EURO na renowację wnętrz budynku Szkoły Podstawowej w Budziskach
 
2005-07-12 08:51:46
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Zalesie
 
2005-06-30 10:18:10
przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 EURO na zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą
 
2005-05-17 09:49:32
Remont drogi gminnej: nr 4226323 w miejscowości Borki o długości 400,0 m i szerokości jezdni 4,0m
 
2005-05-12 11:21:27
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym , budynkiem socjalno –inwentarsko-składowym, wiatą składową położonej w miejscowości Słupiec oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 730 o powierzchni 0.63 ha stanowiącej własność Gminy Łubnice
 
2005-03-17 12:40:14
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, budynkiem socjalno –inwentarsko-składowym, wiatą składową położonej w miejscowości Słupiec oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 730 o powierzchni 0.63 ha stanowiącej własność Gminy Łubnice
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl