Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
UCHWAŁY NA 2006Do druku
UCHWAŁY NA 2006

Załączone pliki
uchwala125.docUchwała Nr XXX/125/06 z dnia 9 marca 2006 (uchwala125.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2006-04-11 09:07:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2006 rok
uchwala126.docUchwała Nr XXX/126/06 z dnia 9 marca 2006 (uchwala126.doc - 42.496 KB)
Data publikacji: 2006-04-11 09:10:01 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
uchwala127.docUchwała Nr XXX/127/06 z dnia 9 marca 2006 (uchwala127.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2006-04-11 09:10:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: sprzedaży nieruchomości
uchwala128.docUchwała Nr XXX/128/06 z dnia 9 marca 2006 (uchwala128.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2006-04-11 09:12:00 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: sprzedaży nieruchomości
uchwala129.docUchwała Nr XXX/129/06 z dnia 9 marca 2006 (uchwala129.doc - 82.432 KB)
Data publikacji: 2006-04-11 09:12:56 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Łubnice
uchwala130.docUchwała Nr XXX/130/06 z dnia 9 marca 2006 (uchwala130.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2006-04-11 09:13:43 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
uchwala131.docUchwała Nr XXX/131/06 z dnia 30 marca 2006 (uchwala131.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2006-04-11 09:15:11 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/125/06 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 9 marca 2006 roku dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.
uchwala132.docUchwała Nr XXX/132/06 z dnia 30 marca 2006 (uchwala132.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2006-04-11 09:25:06 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
uchwala133.docUCHWAŁA NR XXXII/133/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku (uchwala133.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:35:04 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok
uchwala134.docUCHWAŁA Nr XXXII/134/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku (uchwala134.doc - 23.04 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:36:15 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
uchwala135.docUCHWAŁA NR XXXIV/135/06 z dnia 15 lipca 2006 roku (uchwala135.doc - 70.656 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:37:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Łubnice
uchwala136.docUchwała Nr XXXVI/136/06 z dnia 14 września 2006 roku (uchwala136.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:38:18 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok
uchwala137.docUchwała Nr XXXVI/137/06 z dnia14 września 2006 r (uchwala137.doc - 23.04 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:39:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy
uchwala138.docUCHWAŁA Nr XXXVI/138/06 z dnia 14 września 2006 roku (uchwala138.doc - 350.208 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:40:57 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie : uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łubnice na lata 2006 - 2013
uchwala139.docUchwała Nr XXXVII/139/06 z dniu 20 października 2006 roku (uchwala139.doc - 52.736 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:41:45 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
uchwala140.docUCHWAŁA NR XXXVII/140/06 z dnia 20 października 2006 r (uchwala140.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:42:43 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
uchwala141.docUchwała Nr XXXVIII/141/06 z dniu 26 października 2006 roku (uchwala141.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:43:23 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
uchwala1.docUCHWAŁA Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 roku (uchwala1.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:47:10 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Gminy
uchwala2.docUCHWAŁA Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 roku (uchwala2.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 08:48:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy
uchwala3.docUCHWAŁA Nr II/3/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku (uchwala3.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2006-12-21 08:59:48 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
uchwala4.docUCHWAŁA Nr II/4/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku (uchwala4.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2006-12-21 09:00:38 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa
uchwala5.docUchwała Nr II/5/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku (uchwala5.doc - 56.832 KB)
Data publikacji: 2006-12-21 09:01:47 Redaktor: Leszek Broda
uchwala6.docUCHWAŁA Nr II/6/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku (uchwala6.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2006-12-21 09:03:14 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
uchwala7.docUCHWAŁA Nr II/7/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku (uchwala7.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2006-12-21 09:04:01 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: przystąpienia do likwidacji Szkoły Filialnej w Słupcu
uchwala8.docUCHWAŁA Nr II/8/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku (uchwala8.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2006-12-21 09:05:00 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: podjęcia zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Łubnicach i utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach
uchwala9.docUCHWAŁA Nr II/9/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku (uchwala9.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2006-12-21 09:06:04 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
uchwala10.docUCHWAŁA Nr II/10/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku (uchwala10.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2006-12-21 09:08:27 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: zmiany Statutu Gminy Łubnice
uchwala11.docUchwała Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku (uchwala11.doc - 71.68 KB)
Data publikacji: 2007-01-11 10:41:32 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
uchwala12.docUCHWAŁA Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku (uchwala12.doc - 98.304 KB)
Data publikacji: 2007-01-11 10:42:26 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
uchwala13.docUCHWAŁA Nr III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku (uchwala13.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2007-01-11 10:43:04 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
uchwala14.docUCHWAŁA Nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku (uchwala14.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2007-01-11 10:44:29 Redaktor: Leszek Broda
Opis: w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2536
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2006-04-11 09:03:04
Opublikował: Leszek Broda, data publikacji: 2008-09-02 08:26:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl