Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W ŁUBNICACHDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-01-11 11:21:24

 

 

 

 

Pełna nazwa

(zgodnie ze statutem)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach

Adres, kod pocztowy

Łubnice 75

28-232 Łubnice

Telefon, Fax, E-mail

(015) 8659-202

0608307284

Miejsce udzielania świadczenia,  adres

Łubnice 75

28-232 Łubnice

woj. świętokrzyskie

Data rozpoczęcia działalności

02.01.1993

NIP

866-14-59-219

REGON

830167750

NAZWA BANKU

GBPZ o/ Kielce

NBS Solec Zdrój

O Łubnice

NR KONTA

19301116-85171059-680-27001-1

POLISA UBEZPIECZENIOWA
( Nr, nazwa ubezpieczyciela):

Seria B Nr 0692481

STATUS PRAWNY:

PUBLICZNY*

NIEPUBLICZNY*

PRAKTYKA PRYWATNA

INDYWIDUALNA*

GRUPOWA*

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI

ADRES, TELEFON

Rada Gminy Łubnice

Łubnice 66 tel. 8659220

Nazwisko i Imię Dyrektora

Adres, telefon

Domagała Dariusz

Łubnice 75 tel. (015) 8659202

DANE PRAKTYKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dzień tygodnia

GODZINY PRACY

Liczba godzin pracy

Poniedziałek

800 - 1800

10

Wtorek

800 - 1800

10

Środa

800 - 1800

10

Czwartek

800 - 1800

10

Piątek

800 - 1800

10

Sobota

800 – 1200

4

Niedziela

-

-

* niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIESZCZENIA

 

Ilość

Rejestracja

1

Gabinet zabiegowy

JEST *

BRAK *

1

Gabinet lekarski dla dorosłych

JEST *

BRAK *

1

Gabinet lekarski dla dzieci chorych

JEST *

BRAK *

1

Gabinet lekarski dla dzieci zdrowych

JEST *

BRAK *

1

Gabinet szczepień

JEST *

BRAK *

1

Boks dla chorych zakaźnie

JEST *

BRAK *

 

Wydzielona toaleta dla dorosłych

JEST *

BRAK *

1

Wydzielona toaleta dla dzieci zdrowych

JEST *

BRAK *

1

Wydzielona toaleta dla dzieci chorych

JEST *

BRAK *

1

Wydzielona poczekalnia dla dorosłych

JEST *

BRAK *

 

Wydzielona poczekalnia dla dzieci chorych

JEST *

BRAK *

 

Wydzielona poczekalnia dla dzieci zdrowych

JEST *

BRAK *

 

Podjazd lub winda dla osób niepełnosprawnych

JEST *


Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl